Willy de Zoete- van der Hout

Willy de Zoete-van der Hout groeide op in Loosduinen en verhuisde later naar Poeldijk. Naast een carrière in de zorg en het zorgonderwijs heeft ze zich altijd ingezet in de christelijke politiek. Ze is ervan overtuigd dat Bijbelse uitgangspunten de beste basis zijn voor een gezonde samenleving. Willy was acht jaar lid van Provinciale Staten en is nu lid van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland. Daarnaast is zij lid van het bestuur van ouderenbonden PCOB-Unie KBO en lid van de bondsraad van de ANWB en de Consumentenbond.

Nevenfuncties

  • Lid algemeen bestuur Consumentenbond
  • Lid algemeen bestuur ANWB
  • Lid dagelijks bestuur Ouderenbond KBO/PCOB
  • Lid van het College voor Arbeidszaken van de VNG