Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie (RKC) is een onafhankelijke commissie en helpt de gemeenteraad bij het uitvoeren van controlerende taken. De RKC is op grond van artikel 81oa van de Gemeentewet ingesteld door de raad van de gemeente Westland.

De taak van de RKC is om te onderzoeken of het beleid van de gemeente tegen zo laag mogelijke kosten is uitgevoerd. Ook wordt onderzocht of het gewenste effect bereikt is.