Samenstelling gemeenteraad

De Raad van de gemeente Westland bestaat uit 39 raadsleden, de voorzitter burgemeester Bouke Arends en de raadsgriffier Funs Bergmans. Momenteel zijn er 10 raadsfracties vertegenwoordigd in de raad die ondersteund worden door steunraadsleden.

In de coalitie zitten de fracties Westland Verstandig, GemeenteBelang Westland en VVD Westland. De oppositie bestaat uit de fracties CDA Westland, LPF Westland, D66 Westland, ChristenUnie-SGP Westland, GroenLinks Westland, PvdA Westland en Forum voor Democratie Westland.

Wilt u meer weten over de raadsleden die door de inwoners van gemeente Westland zijn gekozen? Kijk dan op gemeenteraadwestland.nl