Wat zijn steunraadsleden?

De raadsfracties kunnen worden geholpen door steunraadsleden. Iedere fractie mag hulp ontvangen van drie steunraadsleden.

Deze steunraadsleden helpen de raadsfracties bij het voorbereiden op de besluitvorming in de raadsvergaderingen. Hiervoor wonen de steunraadsleden als lid de verschillende raadscommissies bij.