Braihim Mohcin

Braihim is uw steunraadslid in de commissie Maatschappelijke Omgeving. In deze commissie bespreekt hij werk en inkomen, onderwijs, jeugd- en jongerenwerk, sport, kunst en cultuur. Braihim kijkt hier met een frisse blik naar en probeert hierbij zijn kennis en ervaring te betrekken.

Braihim is geboren en opgegroeid in de wijk Kruisbroek in Naaldwijk. Hier heeft hij de gezelligheid maar ook de problemen van mensen in een volkswijk met lage inkomens aan de lijve ondervonden. Hieraan heeft hij een sterk gevoel van sociale rechtvaardigheid overgehouden. De stap naar de politiek is hiervan een logisch gevolg. “Ik heb nu de kans iets te doen voor mensen in Westland zoals ik tot nu toe mijn buren en kennissen heb geholpen. Op mijn leeftijd kom je niet zo snel in aanraking met de politiek. Dat is toch een ver-van-mijn-bed-show met mensen die iets zitten te doen in stoffige kamertjes. Als ik met Nico en andere raadsleden spreek ben ik steeds weer verbaasd over hun bevlogenheid en hoeveel  vrije tijd zij daarin stoppen. Zij betekenen echt wat voor Westland en dat wil ik ook doen.”

Braihim heeft een goedlopend bedrijf waar hij met vrienden en medewerkers producten en diensten voor evenementen en muziekpromotie maakt en verkoopt. Door regelmatig te draaien als DJ staat hij midden in de jongerencultuur. Deze ervaring neemt hij mee naar zijn commissie en werkgroep jongerenraad. Gelukkig zijn de vergaderingen voor zijn commissie en van de raad op maandag en dinsdag zodat ze zijn zakelijke activiteiten niet in de weg staan.

Nevenfuncties