Eric Borggreve

Ik ben 62 jaar geleden geboren in Velp bij Arnhem en heb daar tot mijn 40e met veel plezier gewoond en gewerkt. Toen kon ik directeur/bestuurder worden van Woningcorporatie Naaldwijk, later gefuseerd met Vestia. Tot maart 2016 heb ik daar gewerkt, de laatste jaren als manager Wonen & Zorg, verantwoordelijk voor het  zorgvastgoed van deze landelijk werkzame corporatie.

Het Westland heb ik weleens een uit de hand gelopen bedrijventerrein genoemd: volop ruimte voor economische activiteiten: terecht en logisch in de Randstad; maar soms ten koste van leefbaarheid, groen  en rust. Een goed vestigingsklimaat moet er niet alleen voor bedrijven zijn, maar ook leefbaar voor hun medewerkers en ondernemers!

Ik ben vanaf 1979 een actief lid van de PvdA omdat die een goede balans weet te vinden tussen economie en ecologie, tussen mens en maatschappij, tussen oud en jong en tussen bestaande waarden  en nieuwe uitdagingen. Als lid van de Raadscommissie Ruimte lever ik graag een bijdrage om die balans ook in het Westland te vinden!

Nevenfuncties

  • Zelfstandig ondernemer (Vast Goed Advies)
  • Voorzitter Stichting Vrienden van de VPTZ Westland
  • Voorzitter Stichting Culturele Raad Wateringen-Kwintsheul
  • Vice-voorzitter Vereniging van Erfpachters
  • Bestuurscoach Vitis Welzijn