Jan de Nooy

Ik ben geboren in het mooie dorp Maasland en getrouwd in De Lier. Wij hebben 2 dochters
en een zoon, samen zorgden zij dat wij 9 kleinkinderen hebben, 8 jongens en 1 meisje!
Ik ben de politiek ingegaan om voor mijn sociale en maatschappelijke achterban wat te kunnen betekenen en had daarom  besloten om mij nogmaals beschikbaar te stellen voor de politiek.
Na 12 ½  raadslidmaatschap, eerst voor DLB in De Lier en daarna voor GemeenteBelang Westland,  nu als Steunraadslid voor nog een politieke periode van 4 jaar. Ik wil mij inzetten voor ons Liers en Westlands belang. Dat doet (en deed) ik als vrijwilliger bestuurder van o.a. Schoolbestuur, Voetbalvereniging Lyra, Voorzitter bridgeclub De Breede Lee,  Gehandicapte Platform Westland, Klachtencommissie Sophia Revalidatie Den Haag, Delft, Gouda en Zoetermeer, Jeugd en Ouderenwerk. Ook wil ik mij inzetten voor de verrommeling en de verpaupering van de open bouwplekken in ons mooie Westland.
De regelgeving voor Oranjeverenigingen en de super georganiseerde feestweken en andere door het Oranjecommité”s georganiseerde festiviteiten, is wat mij betreft veel te betuttelend en te ambtelijk en niet op de praktijk gericht!

Hier wil ik er voor gaan!

Nevenfuncties

  • Bestuur Gehandicapte Platform
  • Westland Voorzitter Bridgeclub de Brede Lee
  • Lid van de VV Waterschap Delfland
  • Lid van de commissie GSG (Gezond, Schoon en Gezuiverd Water)