Keysha Vermeer

Ik ben Keysha Vermeer. Ik ben 23 jaar en ik woon in Kruisbroek, een wijk met sociale huurwoningen in Naaldwijk. Een jaar geleden wist ik nog niets over de gemeentepolitiek. Ik wist niet eens waar ik op moest stemmen? Wel wist ik dat ik mensen wil helpen, daarom studeer ik sociaal juridisch dienstverlening. Voor het vak Bestuursrecht leek het mij leuk om iets binnen het Openbaar bestuur te gaan doen. Toen ik hoorde dat de Partij van de Arbeid iemand nodig had, dacht ik waarom niet. Na een gesprek met Nico, de fractievoorzitter van de PvdA Westland, werd ik enthousiast. Je kunt echt iets bereiken in de gemeentepolitiek. Wij bereiden samen de fractie voor en houden spreekuur. Ook ga ik soms mee op werkbezoeken waardoor ik veel meer zie wat er in Westland gebeurd. Ik denk er over om volgende verkiezingen kandidaat te worden voor de PvdA. Op dit moment ga ik ervaring op doen in de commissie Ruimte, dus heeft u een probleem neem dan contact met mij op.

Nevenfuncties

  • Young finance professional i4talent
  • Management assistent DJ Bombastic