Maxim van Ooijen

Mijn politieke carrière begon in 1994 als raadslid in de gemeente Wateringen. Van 1998 tot de opheffing van de gemeente eind 2003 was ik fractievoorzitter. Voor die tijd deed ik al commissiewerk in de Culturele Raad en de Monumentencommissie.

Na de fusie werd ik afdelingsvoorzitter en ben dat tot november 2012 gebleven. Bij de terugkeer van D66 Westland in de gemeenteraad werd ik fractieadviseur.

Mijn hoofdfunctie is archivaris bij het Cluster Chemische en Exacte Wetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarnaast besteed ik nogal wat tijd aan vrijwilligerswerk.

Naast D66 ben ik actief bij de Historische Werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul, Wereldwinkel Wateringen, COC Haaglanden, Stichting Roze Zaterdagen Nederland. Binnen de gemeente Westland ben ik voorzitter van de Straatnamencommissie.

Van huis uit heb ik geleerd dat je een bijdrage moet leveren aan de gemeenschap, bij voorkeur zonder er iets voor terug te krijgen. Dat probeer ik te doen door mij nuttig te maken in deze organisaties.

Nevenfuncties

  • Archivaris bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, Cluster Chemische en
  • Exacte Wetenschappen (vanaf 1-1-2017: Domein Exacte en Natuurwetenschappen)
  • Vrijwilliger bij de Historische Werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul
  • Voorzitter van de COC Haaglanden, Werkgroep Politiek
  • Secretaris van de Stichting Roze Zaterdagen Nederland
  • Secretaris van de Stichting Ondersteuning Gemeenteraadsfractie D66 Westland