Ton Tabben

Mijn naam is Ton Tabben, gehuwd, vader en grootvader.

Als zelfstandig ondernemer/promotor actief met als grote passie media en watermanagement.

Als rasechte Heulenaar zeer betrokken bij niet alleen ons dorp Kwintsheul, maar ook met ‘Westland’. De eenwording van Westland en de grote veranderingen die onze mooie streek heeft ondergaan vraagt om meer betrokkenheid van de inwoners.

Daarom ben ik beschikbaar om met veel enthousiasme, maar met een kritische grondhouding mij dienstbaar te maken voor Westland.

Nevenfuncties

  • Ton Tabben Presentaties (eigenaar)
  • Kranenberger BV (directeur) 
  • Ton Tabben Holding (directeur)
  • Regio Business TV BV (directeur)