Ton van Spronsen

In 1955 ben ik geboren in 's-Gravenzande, de stad waar ik in een tuindersfamilie ben opgegroeid. Na de basisschool heb ik Tuinbouwonderwijs gevolgd. In de jaren 70 heb ik samen met een broer het bedrijf van mijn vader overgenomen. Eind jaren 90 hebben we het bedrijf via de reconstructie verkocht. Ik ben daarna verder gegaan als zzp-er, hoofdzakelijk in de Grond-weg en waterbouw.

Van huis uit was er altijd al politieke interesse. Mijn vader was jaren lid van het bestuur van de plaatselijke SGP Kiesvereniging. Het nieuws werd en wordt door ons op de voet gevolgd via de verschillende media. Door mijn werk nu als fractieadviseur hoop ik zo een bijdrage te kunnen leveren aan de Christelijke politiek waar onze fractie voor staat.

Nevenfuncties

  • Zelfstandige - Grondweg en Waterbouw
  • Schouwmeester Hoogheemraadschap Delfland
  • Kerkenraadslid Christelijke Gereformeerde Kerk
  • Bestuurslid Plaatselijke kiesvereniging SGP
  • Bestuurslid Stichting Materiele Steun De Wartbuerg