Willem van der Steen

Ik ben getrouwd en samen zijn wij de trotse ouders van een zoon, een dochter, (pleeg)dochter en (pleeg)zoon. Wellicht komt er in de toekomst een “schoon”dochter en/of “schoon”zoon bij en wie weet wat er nog meer op ons pad komt. Wij zijn dus een pleeggezin.

Vanuit crisisopvang zijn wij een perspectief biedend gezin geworden. Onze “pleeg”kinderen maken dus 100% deel uit van ons gezin en groeien bij ons op tot ze volwassen zijn. Wij zijn blij dat ons gezin het toelaat om dit te kunnen doen. Over pleegzorg kan ik pagina’s vol schrijven maar dat gaan we nu niet doen. Wel ben ik momenteel lid van de Pleegouderraad, wat een soort van ondernemingsraad binnen stichting Jeugdformaat is. Via deze raad beïnvloeden we beslissingen/besluiten om het voor de pleegkinderen en de pleegouders nog beter te maken. Ik hoop dan ook dat ik via de gemeenteraad een positieve bijdrage kan gaan leveren aan al het Westlandse jeugdwerk.

Wij wonen, leven en werken in het Westland en zijn niet van plan om hier ooit weg te gaan. Vandaar ook onze betrokkenheid bij ons Westland. Het Westland moet een plek zijn waar het goed wonen, leven, werken en recreëren is. Ons strand is gewoon goud. Wij hebben al jaren een strandhuisje en genieten hier bij mooie weer lekker van. Het leuke is op het strand tref je voor het merendeel westlanders aan uit alle kernen en iedereen praat en doet een bakkie met elkaar. De kinderen spelen met elkaar kortom een paar uur per dag echt vakantiegevoel. Dit moet vooral behouden worden. Deze huisjes zijn betaalbaar en wij hopen dan ook niet dat in de toekomst er alleen maar van die luxe vakantiewoningen/strandhuisjes, a la Hoek van Holland, mogen staan. Via de gemeenteraad wil ik mij hier sterk voor maken, zodat we tot in lengte van jaren met z’n allen van ons mooie strand kunnen blijven genieten.

Verder fietsen we veel door het Westland, Prinsenbos, Staelduinse bos, Wollebrand, bezoeken kinderboerderijen, winkelen in Naaldwijk, kijken boten in de Hoek. Met andere woorden onze vrije tijd besteden we dicht bij huis. Tijdens het fietsen zie je het spanningsveld ontstaan tussen behoefte aan woonruimte, ruimte voor bedrijven en ruimte voor de tuinbouw. Ook hier hoop je dat je in overleg met alle partijen tot besluiten kan komen die voor iedereen aanvaardbaar zijn. Dat dit niet altijd kan mag duidelijk zijn maar met onze Westlandse mentaliteit moeten we ver kunnen komen om de ruimte die we hebben optimaal te kunnen gebruiken met respect voor de natuur.

In het verleden heb ik 5 jaar als agent bij de Spoorwegpolitie in Den Haag gewerkt. Waarden en normen staan bij mij hoog in het vaandel evenals veiligheid op straat. Het kan en mag niet zo zijn dat wij ons niet veilig kunnen voelen het Westland. Handhaven in plaats van alles maar gedogen maakt daar deel van uit. Onze scholen moeten goed en veilig bereikbaar zijn. Dit mag geen enkel punt van discussie zijn en de gemeenteraad moet hier mede op toe zien.

Verder mag ik graag duiken. Als lid van duikteam H2O Westland trainen we in het zwembad en maak we duiken in Nederland. Dat ik dit te weinig doe is een feit. Wel is het belangrijk dat de zwembaden in ons Westland in orde moeten zijn en moeten blijven. En dat is ook belangrijk voor alle andere sporten… Ook wil ik mij sterk maken voor:

  • Woningbouw in het algemeen en vooral betaalbare woningen voor de starters
  • Uitstekende gezondheidszorg, via zorgpleinen welke laagdrempelig zijn en met 100.000 inwoners lijkt mij een centraal gelegen Westlands ziekenhuis geen overbodige luxe,- veiligheid

Graag wil ik nu in plaats van commentaar geven zellûf mee doen om er mede voor zorg te dragen dat het Westland helemaal GOUD is en blijft!

Nevenfuncties

  • Gezinshuisouder bij gezinshuis Mi Casa Su Casa
  • Adviseur bij van der Steen Management
  • Vertrouwenspersoon FC 's-Gravenzande
  • Voorzitter Adviesraad CBS De Kameleon
  • Lid Algemeen Bestuur SGHaaglanden
  • Lid commissie Jeugdzorg SGHaaglanden