Vergaderingen

De gemeenteraad vergadert elke 4 weken. Als voorbereiding vinden er eerst commissievergaderingen en raadsinformatieavonden plaats. Alle vergaderingen zijn openbaar tenzij anders aangegeven. U kunt de vergaderingen bijwonen op de openbare tribune in het gemeentehuis te Naaldwijk. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

In het vergaderschema hieronder vindt u informatie over de vergaderingen, agenda’s enzovoort. De vergaderingen worden ook aangekondigd in de huis-aan-huiskrant Groot Westland.

De raadsvergaderingen worden ook direct uitgezonden op Gemeente Westland TV. Dit is te ontvangen via de CAIWAY op kanaal 68. Raads- en commissievergaderingen kunt u ook rechtstreeks bekijken, terugzien en beluisteren. Wij adviseren u de link in een nieuw tabblad te openen.