Gemeenteraadsverkiezingen 2022

De verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Westland vindt plaats op woensdag 16 maart 2022.

Stemmen

U mag stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen als u:

  • op 16 maart 2022 (dag van de verkiezing) 18 jaar of ouder bent
  • op 31 januari 2022 (dag van de kandidaatstelling) staat ingeschreven binnen gemeente Westland
  • de Nederlandse nationaliteit heeft, of de nationaliteit van een EU land, of een andere nationaliteit én minimaal 5 jaar legaal verblijft in Nederland

Op woensdag 16 maart kunt u uw stem uitbrengen. Een beperkt aantal stembureaus, één in elke dorpskern, is ook op maandag 14 en dinsdag 15 maart geopend. Op deze dagen is het voor iedereen mogelijk om zijn of haar stem uit te brengen. Op waarismijnstemlokaal.nl vindt u een overzicht van de stembureaus in gemeente Westland en hun openingstijden.

Gezocht: stembureauleden en tellers

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart 2022 zijn wij op zoek naar stembureauleden en tellers. Op deze pagina is alle informatie hierover te vinden. 

Informatie voor kiezers

Informatie voor kiezers, zoals over stembureaus, stempassen en volmachten. 

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht kunt u gebruiken als u een kiezer wilt machtigen omdat u zelf niet in de gelegenheid bent om uw stem uit te brengen. U vraagt een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente waar u op 31 januari 2022 staat ingeschreven.

Schriftelijk aanvragen

U vraagt een schriftelijke volmacht schriftelijk aan.

  • downloadt het aanvraagformulier (pdf 172kb). Of haal dit formulier op bij de balie in het gemeentehuis (Verdilaan 7, Naaldwijk)
  • u en de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) vullen allebei een deel van dit formulier in en ondertekenen het

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u:

  • scannen en per e-mail sturen naar: verkiezingen@gemeentewestland.nl of
  • per post sturen naar Team Verkiezingen, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk of
  • persoonlijk inleveren bij de balie in het gemeentehuis (Verdilaan 7, Naaldwijk)

Let op!

  • vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen naar de balie of een kopie mee te sturen bij uw aanvraag
  • het formulier moet op zijn laatst vrijdag 11 maart 2022, 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen.

Het volmachtbewijs wordt verzonden naar de persoon die voor u gaat stemmen. U kunt zelf niet meer stemmen.