Kandidaatstelling politieke partijen

Politieke partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen moeten op maandag 31 januari 2022 tussen 9.00 uur en 17.00 uur hun kandidatenlijst inleveren bij het centraal stembureau van gemeente Westland.

De Kiesraad levert een softwareprogramma ter ondersteuning van het verkiezingsproces: Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020). 
Politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 kunnen OSV2020 gratis gebruiken. OSV2020 kunt u downloaden via de website van de Kiesraad.

Aanmaken kandidatenlijsten en formulieren in OSV

Met programma OSV2020-PP kunnen politieke partijen kandidatenlijsten opstellen en alle benodigde formulieren aanmaken. Op maandag 31 januari 2022 levert u de kandidatenlijsten en benodigde formulieren op papier en digitaal aan bij het centraal stembureau van de gemeente. Het gemeentelijk centraal stembureau controleert de kandidatenlijsten en stelt deze definitief vast.

Met OSV2020 kunt u de volgende formulieren aanmaken voor de kandidaatstelling:

 • kandidaatstellingsformulier (model H 1)
 • ondersteuningsverklaringen voor de kandidatenlijst (model H 4)
 • instemmingsverklaring met de kandidaatstelling (model H 9)
 • machtiging tot het plaatsen van de aanduiding van een politieke partij boven de kandidatenlijst (model H 3-1)
 • machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen boven de kandidatenlijst (model H 3-2)
 • verklaring van voorgenomen vestiging

Voorbereiding kandidatenlijst

Wilt u de kandidatenlijst eerder voorbereiden, dan kunt u gebruik maken van een spreadsheet van het adresboek van OSV2020. In de spreadsheet kunt u de gegevens van de kandidaten invullen. Nadat OSV2020-PP beschikbaar komt, kunt u de spreadsheet direct inlezen in het adresboek van OSV2020-PP. Zo hoeft u de gegevens niet opnieuw in te voeren. Vervolgens maakt u de benodigde formulieren aan met OSV2020-PP. Meer informatie leest u op de website van de Kiesraad. Ook de spreadsheet is te downloaden op de website van de Kiesraad.

Voorinlevering

Om de inlevering van de kandidatenlijsten op 31 januari 2022 zo soepel mogelijk te laten verlopen, bieden wij de mogelijkheid om op een eerder moment de lijsten en alle bijbehorende documenten te laten beoordelen op mogelijke verzuimen. Dit is mogelijk (op afspraak) op de volgende momenten:

 • woensdag 19 januari 09.00 – 17.00
 • donderdag 20 januari 09.00 – 17.00
 • vrijdag 21 januari 09.00 – 17.00
 • maandag 24 januari 09.00 – 17.00

U kunt hiervoor een afspraak maken met team Verkiezingen via verkiezingen@gemeentewestland.nl of 0174-673355.

Let op: bij de voorinlevering worden de stukken alleen gecontroleerd. Ze worden niet ingenomen. Ook als blijkt dat alle stukken in orde zijn, moet u ze alsnog op de dag van de kandidaatstelling inleveren.

Inleveren kandidatenlijst 31 januari 2022, 09.00 – 17.00 uur

 • een kandidatenlijst (model H1)
 • een verklaring van instemming met de kandidaatstelling van iedere kandidaat op de lijst (model H9)
 • kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere kandidaat en van degene die de kandidatenlijst inlevert. Let er hierbij op dat bij de legitimatiebewijzen het BSN op de achterzijde staat. Vergeet dus niet ook de achterkant van het legitimatiebewijs te kopiëren. Ook mogen er geen gegevens worden afgeschermd en er mag niet op de kopie worden geschreven
 • eventueel: verklaringen van vestiging van kandidaten die niet in de gemeente Westland wonen, waarin zij aangeven dat zij bij benoeming in de gemeente Westland gaan wonen
 • een verklaring van de gemachtigde van een politieke partij, waarin de bevoegdheid wordt verleend aan degene die de kandidatenlijst inlevert om boven deze lijst de aanduiding van de partij te plaatsen zoals deze geregistreerd is (model H3-1)

Voor partijen die geen deel uitmaken van de gemeenteraad van Westland geldt als extra:

 • tenminste 30 ondersteuningsverklaringen (model H4)
 • bewijs van betaling van de waarborgsom kandidaatstelling van € 225,-
 • eventueel: verklaring van samenvoeging (model H3-2), als u samen met een andere partij één kandidatenlijst wilt inleveren

Waarborgsom kandidaatstelling

Partijen die voor het eerst deelnemen aan gemeenteraadverkiezingen of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten uiterlijk 14 dagen voor kandidaatstelling een waarborgsom betalen aan de gemeenten waar ze willen deelnemen. De waarborgsom wordt terugbetaald als de partij minimaal 75% van de kiesdeler behaalt of als de partij geen geldige lijst heeft ingeleverd. Dit is vastgelegd in Kieswet art. H 14.

De waarborgsom van € 225,- voor de kandidaatstelling maakt de partij over op het bankrekeningnummer NL29 BNGH 028.51.06.791 t.n.v. Gemeente Westland. Bij de mededelingen vermeldt u: 'waarborgsom kandidaatstelling' en de naam van de partij.