Kandidatenlijst

Bent u benieuwd op welke kandidaten en partijen u kunt stemmen?

Op vrijdag 4 februari 2022 om 10:00 uur vond de openbare zitting van het centraal stembureau plaats in het gemeentehuis (Verdilaan 7, Naaldwijk). Tijdens deze zitting is beslist over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de handhaving van de kandidaten en de geplaatste aanduidingen en het nummeren van de lijsten.

Het Proces-verbaal I 4 van deze zitting met daarin de geldig verklaarde kandidatenlijsten en de nummering van de lijsten vindt u hier:

Het Proces-verbaal I 4 ligt ter inzage in het gemeentehuis (Verdilaan 7, Naaldwijk).