Meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing met een nieuwe politieke partij

Om als nieuwe politieke partij mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezing 2022 zijn een aantal stappen nodig:

  • registreren of veranderen van de officiële lijstnaam
  • inleveren ondersteuningsverklaringen van kiezers
  • inleveren kandidatenlijst (kandidaatstelling)

Registreren naam ('aanduiding') partij

Partijen kunnen hun naam (‘aanduiding’) laten registeren bij het gemeentelijk centraal stembureau. De naam van de partij komt dan bovenaan de kandidatenlijst te staan, en op het stembiljet. Partijen die hun naam willen registreren moeten een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid.

U kunt uiterlijk 20 december 2021 een aanvraag doen bij het centraal stembureau van Westland. Gebruik voor uw verzoek het formulier 'Verzoek tot registratie van een lijstnaam'. Stuur uw verzoek naar verkiezingen@gemeentewestland.nl.

Bij het registratieverzoek moeten partijen de volgende stukken toevoegen:

  • statuten (vastgelegd in een notariële akte)
  • gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • bewijs van betaling van de waarborgsom

Waarborgsom

U maakt een bedrag (waarborgsom) van € 112,50 over naar het IBAN-nummer NL 29 BNGH 0285 1067 91, ten name van Gemeente Westland, onder vermelding van ‘waarborgsom registratie lijstnaam’ en de lijstnaam van de politieke partij. U krijgt hierna een bewijs van betaling van Team Verkiezingen.

Het bedrag van € 112,50 krijgt u terug als u een geldige kandidatenlijst inlevert op 31 januari 2022.