Ondersteuningsverklaring afleggen (voor kiezers)

Een ondersteuningsverklaring is nodig voor een partij of groepering die:

  • voor het eerst meedoet aan de verkiezingen of
  • bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen geen zetel behaald heeft of
  • geen partijnaam geregistreerd heeft (blanco lijst)

Deze partijen moeten ten minste 30 schriftelijke verklaringen van kiezers overleggen waaruit blijkt dat zij de lijst ondersteunen.

Ondersteuningsverklaringen kunnen van maandag 3 januari 2022 tot en met maandag 31 januari 2022 worden afgelegd. De formulieren voor de ondersteuningsverklaringen kunnen geprint worden vanuit het programma OSV2020-PP. Zorgt u ervoor dat de kandidatenlijst definitief is voordat u de ondersteuningsverklaringen print en bij de gemeente laat ondertekenen. Bij het inleveren moet de volgorde van de kandidaten op de lijst hetzelfde zijn als de kandidaten op de ondersteuningsverklaringen.

Wie mag een ondersteuningsverklaring afleggen?

De ondersteuningsverklaring kan worden afgelegd door een kiesgerechtigde inwoner van de gemeente Westland. De kiezer komt persoonlijk langs in het gemeentehuis aan de Verdilaan te Naaldwijk en neemt mee:

  • een geldig een geldig identiteitsbewijs
  • het ingevulde, niet-getekende formulier

De kiezer ondertekent het formulier waar de ambtenaar bij is. Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken. Voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring is geen afspraak nodig.