Nevenfuncties van leden van het college van burgemeester en wethouders

September 2021

Naam

Functie

Bezoldiging

Tijdsbeslag

Q.Q.

Burgermeester ArendsLid AB Metropoolregio Rotterdam-Den HaagNeeMaandelijksJa
 Lid AB Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)NeeMaandelijksJa
 Lid DB Eenheid politie Den HaagNeeMaandelijksJa
 Lid stuurgroep Platform Duurzame Glastuinbouw (namens VNG)NeeEenmaal per kwartaalJa
 Voorzitter KNRM-station Ter HeijdeNeeIncidenteelNee
 Lid stuurgroep RIEC Den HaagNeeEenmaal per kwartaalJa
 Voorzitter Stuurgroep Weerbare BloemenveilingNeeEenmaal per kwartaalJa
 Regionaal Bestuurlijk Portefeuillehouder Politie Eenheid Den HaagNeeEenmaal per kwartaalJa
 Lid Bestuurlijke Adviescommissie Brandweer van het VeiligheidsberaadNeeEenmaal per kwartaalJa
 Lid kandidatencommissie PvdANeeMaandelijksNee
 Beschermheer Eendracht Maakt Macht (EMM)NeeTweemaal per kwartaalNee
 Beschermheer Westlands Mannen Koor (WMK)NeeTweemaal per kwartaalNee

Naam

Functie

Bezoldiging

Tijdsbeslag

Q.Q.

Wethouder VreugdenhilLid AB GGD HaaglandenNeeMaandelijksJa
 Lid bestuurlijke adviescommissie GGDNeeIncidenteelJa
 Lid bestuurlijke adviescommissie Veilig ThuisNeeIncidenteelJa
 Voorzitter bestuur Servicebureau H10NeeMaandelijksJa

Naam

Functie

Bezoldiging

Tijdsbeslag

Q.Q.

Wethouder Van der SteePlaatsvervangend lid AB GGD HaaglandenNeeIncidenteelJa
 Lid AB Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)NeeMaandelijksJa
 Lid RvV ontwikkelmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW)NeeTwee-maandelijksJa
 Lid AvA NV Juva HoldingNeeIncidenteelJa
 Lid AvA NV Huisvuilcentrale Noord-Holland HVCNeeIncidenteelJa
 Lid AvA gemeenschappelijk Bezit Evides NVNeeIncidenteelJa
 Lid AvA Bank Nederlandse GemeentenNeeIncidenteelJa
 Lid AvA Sociaal Kernteam BV (SKT)NeeMaandelijksJa
 Lid AvA Patijnenburg BVNeeMaandelijksJa
 Lid AvA HVC Geothermie BVNeeIncidenteelJa
 Lid AvA World Horti Centre Onroerend goed B.V.NeeIncidenteelJa
 Lid AvA Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom CV/BVNeeTwee-maandelijksJa
 Lid bestuur Stichting Groepshuis MacDonald Den Haag (Scouting)NeeEenmaal per halfjaarNee
 Lid Cao college van arbeidszaken VNGNeeTwee-maandelijksNee

Naam

Functie

Bezoldiging

Tijdsbeslag

Q.Q.

Wethouder VarekampLid Bestuurscommissie vervoersautoriteit MRDHNeeMaandelijksJa
 Lid presidium Vervoersautoriteit MRDHNeeTweewekelijksJa
 Lid stuurgroep Regionale Energie Strategie (RES) regio Rotterdam 
Den Haag
NeeIncidenteelJa
 Aandeelhouder RET en HTM namens MRDHNeeTweemaal per jaarJa

Naam

Functie

Bezoldiging

Tijdsbeslag

Q.Q.

Wethouder AbeeLid Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat MRDH NeeMaandelijksJa
 Lid AvA Innovation QuarterNeeIncidenteelJa
 Lid DB en lid stichtingsbestuur Greenport West-HollandNeeIncidenteelJa
 Plaatsvervangend lid Greenboard van Greenport NederlandNeeIncidenteelJa

Naam

Functie

Bezoldiging

Tijdsbeslag

Q.Q.

Wethouder Gardien-ReindersLid RvC ontwikkelmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW)JaTwee-maandelijksJa
 Lid AvA Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom CV/BVNeeTwee-maandelijksJa

Naam

Functie

Bezoldiging

Tijdsbeslag

Q.Q.

Wethouder SnijdersLid AvA en RvC ontwikkelmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW)JaTwee-maandelijksJa
 Lid ADV Co√∂peratief Beheer Groengebieden Midden-DelflandNeeIncidenteelJa
 Lid Afsprakenkader Emissieloze kas regio Westland-OostlandNeeTwee-maandelijksJa
 Lid Gemeente-delegatie deelstroom-gebied Rijn-West - Europese Kaderrichtlijn WaterNeeIncidenteelJa
 Lid  Bestuursovereenkomst Water- en KlimaattafelNeeEenmaal per kwartaalJa
 Lid AvA NV Juva HoldingNeeIncidenteelJa
 Lid AB en DB Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)NeeMaandelijksJa
 Lid Midden-DelflandraadNeeIncidenteelJa
 Lid Algemene Deelnemersvergadering CBGNeeEens per halfjaarJa

*Q.Q. (Qualitate Qua): nevenfunctie die wordt vervuld uit hoofde van het burgemeester- of wethouderschap. Conform de Gemeentewet (artikelen 44 en 66) worden vergoedingen voor deze functies gestort in de gemeentekas.