Nevenfuncties van leden van het college van burgemeester en wethouders

Augustus 2022

Naam

Functie

Bezoldiging

Tijdsbeslag

Q.Q.

Burgermeester ArendsLid AB Metropoolregio Rotterdam-Den HaagNeeMaandelijksJa
 Lid AB Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)NeeMaandelijksJa
 Lid DB Eenheid politie Den HaagNeeMaandelijksJa
 Voorzitter KNRM-station Ter HeijdeNeeIncidenteelNee
 Lid stuurgroep RIEC Den HaagNeeEenmaal per kwartaalJa
 Voorzitter Stuurgroep Weerbare SierteeltsectorNeeEenmaal per kwartaalJa
 Regionaal Bestuurlijk Portefeuillehouder Politie Eenheid Den HaagNeeEenmaal per kwartaalJa
 Lid Bestuurlijke Adviescommissie Brandweer van het VeiligheidsberaadNeeEenmaal per kwartaalJa
 Lid Economic Board Zuid-Holland (EBZ)NeeIncidenteelNee
 Beschermheer Eendracht Maakt Macht (EMM)NeeTweemaal per kwartaalNee
 Beschermheer Westlands Mannen Koor (WMK)NeeTweemaal per kwartaalNee
 Beschermheer Stichting Veteranen WestlandNeeIncidenteelNee

Naam

Functie

Bezoldiging

Tijdsbeslag

Q.Q.

Wethouder RomboutLid AB GGD HaaglandenNeeMaandelijksJa
 Voorzitter bestuur Servicebureau H10NeeMaandelijksJa
 Lid bestuurlijke adviescommissie GGDNeeIncidenteelJa
 Lid bestuurlijke adviescommissie Veilig ThuisNeeIncidenteelJa

Naam

Functie

Bezoldiging

Tijdsbeslag

Q.Q.

Wethouder Van der SteeAVA  Juva Holding NVNeeIncidenteelJa
 AVA gemeenschappelijk Bezit Evides BVNeeIncidenteelJa
 AVA Bank Nederlandse GemeentenNeeIncidenteelJa
 PAV World Horti Centre Onroerend Goed BVNeeIncidenteelJa
 AVA Sociaal Kernteam BV (SKT)NeeMaandelijksJa
 AVA Patijnenburg BVNeeMaandelijksJa
 AVA ontwikkelmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW)NeeTwee-maandelijksJa
 Lid AB en DB Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) (Plaatsvervanger)NeeMaandelijksJa
 AVA Innovation Quarter BV (IQ)NeeIncidenteelJa
 AVA HVC NVNeeIncidenteelJa
 AVA PM W-Zoom BVNeeIncidenteelJa

Naam

Functie

Bezoldiging

Tijdsbeslag

Q.Q.

Wethouder VarekampLid Bestuurscommissie vervoersautoriteit MRDHNeeMaandelijksJa
 Lid presidium Vervoersautoriteit MRDHNeeTweewekelijksJa
 Aandeelhouder RET en HTM namens MRDHNeeTweemaal per jaarJa
 Lid stuurgroep Regionale Energie Strategie (RES) regio Rotterdam 
Den Haag
NeeIncidenteelJa
 AVA Innovation Quarter BV (IQ)  Nee Incidenteel Ja
 Lid DB en lid stichtingsbestuur Greenport West-HollandNee Incidenteel Ja
 Plaatsvervangend lid Greenboard van Greenport NederlandNee Incidenteel Ja
 AVA Juva Holding NVNee Incidenteel Ja
 Lid Afsprakenkader Emissieloze kas regio Westland-OostlandNee TweemaandelijksJa
 Lid Platform Arbeidsmarkt en OnderwijsNee Minimaal/-Ja

Naam

Functie

Bezoldiging

Tijdsbeslag

Q.Q.

Wethouder FerwerdaLid ADV Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-DelflandNeeIncidenteelJa
 Lid  Bestuursovereenkomst Water- en KlimaattafelNeeEenmaal per kwartaalJa
 Lid AB en DB Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)NeeMaandelijksJa
 Lid Midden-DelflandraadNeeIncidenteelJa
 AVA HVC BVNeeIncidenteelJa

*Q.Q. (Qualitate Qua): nevenfunctie die wordt vervuld uit hoofde van het burgemeester- of wethouderschap. Conform de Gemeentewet (artikelen 44 en 66) worden vergoedingen voor deze functies gestort in de gemeentekas.