Neveninkomsten college van B en W

Overzicht van de neveninkomsten van collegeleden in 2020.

Naam

Nevenfunctie

Bezoldiging

Wethouder Gardien-Reinders

Lid Raad van Commissarissen
BV Ontwikkelingsmaatschappij 
Het Nieuwe Westland (ONW)
(functie is ambtsgebonden)
€ 3.750,- incl. € 500,-
onkostenvergoeding
(is direct in de gemeentekas gestort)
Wethouder SnijdersLid Raad van Commissarissen
BV Ontwikkelingsmaatschappij
Het Nieuwe Westland (ONW)
(functie is ambtsgebonden)
€ 3.100,- incl. € 500,-
onkostenvergoeding
(is direct in de gemeentekas gestort)