Ik wil een verhuizing doorgeven
Direct regelen
Ik wil een paspoort, id-kaart of rijbewijs
Vraag aan
Ik wil een melding maken
Maak een melding
Wanneer moet de bak naar buiten?
Vind de juiste dag

Aanleg bermbeton ter verbetering verkeersveiligheid

Om de verkeersveiligheid te verbeteren is er aan de Galgeweg in Naaldwijk bermbeton aangebracht. Het gaat om een traject van ongeveer 700 meter. Bermbeton is een veilige en duurzame oplossing en wordt voor het eerst in Westland gebruikt voor de bermen. Bermbeton Bermbeton is een eenvoudige,... Lees verder »

Wegwerkzaamheden Tolland afgerond

De wegwerkzaamheden in Het Tolland worden vrijdag 22 juli, einde van de middag, afgerond. De weg wordt dan weer vrijgegeven voor al het verkeer. Na openstelling vinden er nog enkele restwerkzaamheden plaats. Hier zal het verkeer op Het Tolland nauwelijks hinder van ondervinden. Guldeland /... Lees verder »

Bevindt schoonste strand van Nederland zich in Westland?

De strijd is weer los gebarsten voor de Schoonste Stranden Verkiezing. Welke badplaats mag een jaar lang de eretitel dragen van Schoonste Strand van Nederland? De Schoonste Stranden Verkiezing 2016 is namelijk van start gegaan. Met deze verkiezing wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor schone... Lees verder »


Meer weten over de gemeenteraad?

Meer »

Komt uw kind in aanmerking voor het Kindpakket Westland?

Meer »