Ik wil een afspraak maken
Kies een dag
Ik wil een melding maken
Maak een melding
Ik wil een paspoort, id-kaart of rijbewijs
Vraag aan
Wanneer moet de bak naar buiten?
Vind de juiste dag

Aantal schades jaarwisseling 2015-2016 gedaald; schadebedrag...

Het aantal schades aan gemeentelijke eigendommen tijdens de jaarwisseling is gedaald van 464 in 2014/2015 naar 384 tijdens de afgelopen jaarwisseling. Het schadebedrag is echter hoger en bedraagt € 89.700 (vorige jaarwisseling €70.450). Het hogere schadebedrag wordt met name veroorzaakt door een... Lees verder »

Juist gebruik riolering

In het buitengebied wordt samen met het Hoogheemraadschap van Delfland gecontroleerd of alle woningen en bedrijfspanden op de juiste manier zijn aangesloten op het rioolstelsel en of daar een vergunning voor is aangevraagd. Daarnaast wordt er ook gecontroleerd of er geen illegale lozingen... Lees verder »

Inkijkje in Westlandse politiek bij Doe-dag Westland on Stage

Op 11 februari kwamen 12 enthousiaste jongeren naar de Doe-dag van Westland on Stage bij de VVD. Ze kregen een inkijkje in de Westlandse politiek en voerden - zo jong als ze zijn –  goede debatten over de hokken en feestpleinen. Hieruit kwam onder meer naar voren dat de jongeren vinden dat... Lees verder »