Ik wil een afspraak maken
Kies een dag
Ik wil een melding maken
Maak een melding
Ik wil een paspoort, id-kaart of rijbewijs
Vraag aan
Wanneer moet de bak naar buiten?
Vind de juiste dag

Aantal voortijdig schoolverlaters Westland weer lager

In het afgelopen schooljaar 2014-2015 zijn er minder Westlandse jongeren voortijdig uitgevallen ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers gepresenteerd door DUO. 112 jongeren van het totale aantal van 8779 verlieten zonder diploma hun school in deze periode. Dat... Lees verder »

Ruim 70% Westlanders tevreden over Wmo

Van de mensen die het afgelopen jaar een keukentafelgesprek voerden met de gemeente is ruim 70 % tevreden tot zeer tevreden over de Wmo. Dat blijkt uit het onderzoek Nulmeting Wmo dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd. 549 inwoners hebben deelgenomen aan het onderzoek. Uit dit onderzoek... Lees verder »

Mevrouw Bol-Hulspas viert 100e verjaardag

Mevrouw Bol-Hulspas uit Naaldwijk is op 25 november 100 jaar geworden. Burgemeester Van der Tak heeft haar namens het gemeentebestuur gefeliciteerd met deze bijzondere dag.


Meer weten over de gemeenteraad?

Meer »

Komt uw kind in aanmerking voor het Kindpakket Westland?

Meer »