Ik wil een verhuizing doorgeven
Direct regelen
Ik wil een paspoort, id-kaart of rijbewijs
Vraag aan
Ik wil een melding maken
Maak een melding
Wanneer moet de bak naar buiten?
Vind de juiste dag

Tevreden over uw fietsroute?

Voor een groot nationaal Fietsbelevingsonderzoek zijn we op zoek naar mensen die hun mening willen geven over het fietsen in Westland. We willen o.a weten: Hoe denkt u over de fietsroutes in uw regio? Hoe beoordeelt u de doorstroming, kwaliteit en aantrekkelijkheid van de fietsroutes in uw... Lees verder »

Ontwerpbegroting 2017-2020 gepresenteerd

Miljoenen voor extra investeringen in Westlandse samenleving en woonlasten dalen Voor het eerst sinds jaren heeft de gemeente Westland ruimte om extra te investeren, haar eigen vermogen te vergroten en de woonlasten voor inwoners niet te laten stijgen of zelfs te laten dalen. Dat blijkt uit de... Lees verder »

Eerste Westlandse Kinderkrant

Vanaf dit schooljaar worden leerlingen van groep 5 tot en met groep 8 getrakteerd op een regionale kinderkrant: Kids in Het Hele Westland. Deze kinderkrant wordt iedere maand gratis verspreid op alle basisscholen in Westland. Het initiatief wordt gesteund vanuit de gemeente  en heeft in de... Lees verder »


Meer weten over de gemeenteraad?

Meer »

Komt uw kind in aanmerking voor het Kindpakket Westland?

Meer »