Afvalinzameling

Veel afval wordt in onze gemeente aan huis opgehaald. Dit gebeurt op vaste dagen of op afspraak. Afval kunt u ook ook zelf wegbrengen naar een milieustraat of naar een milieu-eiland.

Huisvuil verdelen we in:

 • restafval (grijze bak)
 • gft-afval (groene bak)
 • papier (blauwe bak)
 • grofvuil
 • klein chemisch afval.

Huisvuilkalender

Vul hieronder uw postcode in. U krijgt dan de eerstvolgende ophaaldag te zien voor uw grijze -, groene - en blauwe bak. Voor grofvuil en klein chemisch afval zijn er vaste ophaaldagen maar u moet dit wel eerst melden via telefoon 14 0174.

Wat u moet weten

Voor de afvalbakken zijn er vaste regels voor:

 • het buiten zetten
 • vermissing of schade
 • reiniging
 • niet (goed) geleegde bakken

Grofvuil

Het meeste grofvuil (hout, metaal, tuinafval, kunststof etc.) kunt u gratis naar een milieustraat brengen. Maar voor sommig afval kunt u alleen terecht bij een particuliere afvalinzamelaar. Raadpleeg de lijst (pdf 382kb) wat u wel en niet kunt brengen.

Voor het laten ophalen van grofvuil doet u altijd een melding via telefoon 14 0174. Doe dit op een werkdag uiterlijk voor 12.00 uur voor de ophaaldag.

Aan het ophalen van grofvuil zijn kosten verbonden:

 • € 12,50 per afvalstroom op een vaste ophaaldag (pdf 304kb)
 • € 100,00 per afvalstroom op een door u te kiezen dag

U mag niet meer dan 3m³ aanbieden. Is het snoeihout dan moet u dit bundelen in pakketten van maximaal 1,25 meter lang en 25 kg zwaar.
Voor bouw- en sloopafval neemt u contact op met een particulier inzamelbedrijf. Kleine hoeveelheden (maximaal 0,5m³ per maand) kunt u gratis naar een milieustraat brengen.

Klein chemisch afval

Klein chemisch afval kunt u 1 keer per maand (pdf 303kb) laten ophalen. U moet dit wel vooraf melden. Bel hiervoor met 14 0174. U kunt het ook op bepaalde dagen naar de milieustraten brengen.

Afval scheiden

De gemeente stimuleert het scheiden van afval. Als u daar geen bak voor heeft kunt u glas, papier, textiel, en plastic zelf wegbrengen naar een milieu-eiland bij u in de buurt.

Bedrijfsafval

Bedrijven, waaronder ook scholen en verenigingen, moeten een particulier inzamelbedrijf inschakelen. De gemeente kunt u hiervoor niet benaderen.

Vuil op straat

De gemeente veegt het vuil op straat en afhankelijk van het seizoen worden bloesem- of bladresten verwijderd.
Afval mag u niet op straat gooien. Honden- en paardeneigenaren zijn verplicht de poep van hun dieren op te ruimen. Bij (zwerf)vuiloverlast kunt u een melding maken.