Monumentencommissie

De Monumentencommissie adviseert bij het verlenen van monumentenvergunningen. Ook geven ze advies bij het selecteren van nieuwe gemeentelijke monumenten. De vergaderingen zijn openbaar. Bekijk de agenda.

Leden van de Monumentencommissie

  • Mauro Smit: Voorzitter en Stedenbouw
  • Sandra Burggraaf: Restauratiearchitectuur en Herbestemmingen
  • David van Pijkeren: Restauratiearchitectuur en Bouwhistorie
  • Piet van der Valk: Bouwkunde en lokale Historie
  • Ton Immerzeel: Historie en Archeologie
  • Peter Bouwer: Ambtelijk Adviseur Cultureel Erfgoed, secretaris
  • Jan Keizer: Ambtelijk Adviseur Handhaving Cultureel Erfgoed

Wilt u een vergadering bijwonen?

Neem contact op met de gemeente via 140174 of mail [email protected]