Voor ouders

Uw kind is 18 jaar geworden. Dit betekent meer vrijheden. Waar uw kind mee te maken krijg is te lezen in de checklist die hij/zij onlangs van de gemeente ontvangen heeft. Voor u als ouder zullen er ook dingen veranderen. Op deze pagina vindt u een aantal belangrijke zaken om rekening mee te houden als uw kind 18 jaar wordt.

Kinderalimentatie

Bent u een gescheiden ouder en betaalt of ontvangt u kinderalimentatie? Kinderalimentatie loopt door tot het kind 21 jaar is. Lees meer op de website van de Rijksoverheid-Kinderalimentatie.

Kind gebonden tegemoetkomingen stoppen

De kinderbijslag stopt als uw kind 18 jaar wordt. U ontvangt de laatste kinderbijslag in het kwartaal dat uw kind 18 jaar wordt. U krijgt hierover een brief van de SVB.

Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming aan ouders van kinderen tot 18 jaar. Als uw kind 18 jaar wordt, stopt deze tegemoetkoming.

Het kindpakket is voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar oud. Als je kind 18 jaar wordt, stopt ook het kindpakket.

Het stoppen van een of meerdere tegemoetkomingen kan een behoorlijke terugval in uw inkomsten betekenen. Bespreek met uw kind welke kosten u nog betaalt en welke hij/ zij zelf gaat betalen. Dit kan gaan over zorgkosten, kledinggeld, maar ook over kostgeld.

Mogelijk zijn uw inkomsten en uitgaven hierdoor niet meer in balans en hebt u meer uitgaven dan inkomsten. Op Nibud.nl staan veel tips en tools om overzicht te bewaren. Heeft u maandelijks meer uitgaven dan inkomsten? Zoek bijtijds hulp zodat u geen (grote) schulden opbouwt. Vitis Welzijn of schuldhulpmaatje Westland kunnen u ondersteuning bieden.