Veilingweg

De Veilingweg in De Lier is aan groot onderhoud toe. Het gaat om het deel tussen de rotonde Kasteelweg tot aan het parkeerterrein Sportcentrum Vreeloo. Het is een gezamenlijk onderhoudsproject tussen de gemeente en nutsbedrijven, Evides en Westland Infra. Met de onderhoudswerkzaamheden wordt ook de verkeersveiligheid aangepakt. De werkzaamheden startten in mei 2022 en zijn op 19 mei 2023 klaar.

Werkzaamheden

Om de verkeersveiligheid op de Veilingweg te verbeteren worden een aantal maatregelen getroffen.

  • Er worden extra drempels aangelegd om de snelheid te verlagen.
  • Het fietspad wordt vervangen door betonnen platen.
  • Er worden fysieke scheidingsbanden tussen de rijbaan en het fietspad aangebracht.
  • Ook de beschoeiing en damwanden worden vervangen
  • De voetgangersverbinding tussen de Reigerlaan en de Europaweg wordt doorgetrokken.

Fases

De werkzaamheden vinden in 4 fases plaats. De eerste twee zijn klaar. De planning voor fases 3 en 4 is als volgt:

  • Fase 3 duurt van maandag 13 maart tot en met vrijdag 14 april 2023. De Veilingweg is dan dicht tussen de inrit met Veilingweg 16C tot en met de kruising met Maroc.
  • Fase 4 duurt van maandag 17 april tot en met vrijdag 19 mei 2023. De Veilingweg is dan dicht tussen de kruising met de Europaweg en de rotonde met de Kasteelweg.

Tijdens de werkzaamheden zal de Veilingweg per fase worden afgesloten. Er geldt een omleidingsroute via de Oostelijke Randweg. De omleiding wordt met gele borden aangegeven. Woningen en bedrijven aan de Veilingweg blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Voor vragen over de uitvoering en planning kunt u contact opnemen met de uitvoerder van KWS Infra, Patrick Maal: [email protected] of via telefoonnummer 06 211 358 95.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Sebastiaan Verbeek: [email protected] of via telefoonnummer (0174) 672 849.