Arendshorst en Wouwenhorst

Een deel van de kade aan de Arendshorst en Wouwenhorst in Honselersdijk moet vervangen worden. Deze is verzakt, net als de weg die daarop ligt. Deze werkzaamheden houden het volgende in:

  • aanbrengen van de nieuwe damwand
  • ophogen van de kade met ongeveer 20 centimeter
  • herinrichten en opnieuw bestraten van de weg

Planning

Een stukje van de kade is afgelopen zomer al opgeknapt. De werkzaamheden aan de rest van de kade en de weg starten in het eerste kwartaal van 2024 en duren ongeveer 3 maanden. De ontwerptekening ziet u hieronder.

Opknappen van het pleintje

Ook wordt het pleintje aan de Wouwenhorst tussen de huisnummers 1 t/m 12 opgeknapt. Dit gebeurt in december of januari, zodra de werkzaamheden aan de kade klaar zijn.

Over het ontwerp van het pleintje zijn tijdens een bewonersbijeenkomst op 17 april 2023 verschillende reacties en vragen gekomen van omwonenden. Hiermee houden wij zoveel mogelijk rekening in het definitieve ontwerp. Zodra dit bekend is, delen wij dat met alle omwonenden.

Bereikbaarheid

Hoewel wij niet kunnen beloven dat er geen overlast zal zijn, vinden wij het belangrijk dat de woningen goed bereikbaar blijven. Wij maken hierover goede afspraken met de aannemer. Dit doen we in een uitvoeringsplan. Dit delen we met de omwonenden zodra het bekend is.

Waterschap en gemeente werken samen

Het project is een samenwerking tussen Hoogheemraadschap Delfland en ons, de gemeente Westland. Dit is omdat het Hoogheemraadschap de kade beheert en wij de weg. Wij leiden het project. Dat betekent de plannen maken, een aannemer contracteren en de uitvoering begeleiden. Het opknappen van het pleintje is een project van ons.

Heeft u nog vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met projectleider Henri Jansen via 06 - 419 00 592.