Gebiedsontwikkeling uitbreiding ABC Westland

Initiatiefnemer ABC Westland beheer heeft de wens het bestaande bedrijventerrein uit te breiden. Om dit mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging nodig van agrarisch glastuinbouw naar bedrijventerrein. De gemeente werkt mee aan deze ontwikkeling om de wijziging van het bestemmingsplan mogelijk te maken

Op 3 juli 2023 was er een inloopavond  voor direct omwonenden en betrokkenen. Tijdens deze avond zijn de plannen getoond van het gebied waarop de voorgenomen bestemmingswijziging van toepassing is.

Aanwezigen konden tot 1 september 2023 schriftelijk hun reactie geven op de plannen. Terugkoppeling van de reacties en meer informatie over de plannen, leest u  via de website van ABC Westland Inloopavond Uitbreiding ABC Westland.

Heeft u vragen?

Neemt u dan contact op via [email protected]