Naaldwijkseweg

Een deel van de Naaldwijkseweg in ’s-Gravenzande krijgt groot onderhoud. Het gaat om het gedeelte tussen de rotonde met de Eikenlaan en Beukenlaan en de Koningin Julianaweg en de Woutersweg. Daarom is de weg van donderdag 7 september tot naar verwachting halverwege november afgesloten voor doorgaand verkeer.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Het vervangen van een deel van de riolering.
  • Werkzaamheden aan kabels en leidingen.
  • Vervangen van bestrating en asfalt.

Ook worden er maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te vergroten. Deze aanpassingen zorgen naar verwachting tot lagere snelheden:

  • De maximumsnelheid wordt teruggebracht van 50 km/uur naar 30 kilometer per uur.
  • De weg wordt versmald van ongeveer 6 meter naar 5,50 meter.
  • Er komen rode fietssuggestiestroken, die de veiligheid voor fietsers vergroten.
  • Op twee plekken komt er speciale belijning, waardoor het lijkt alsof de weg smaller is.
  • Bij de rotonde met de Woutersweg en Koningin Julianaweg komt er een lichte buiging in de weg.

Ontwerp

Het ontwerp ziet u hier (pdf, 421 KB).

Planning

Op 7 september start Dura Vermeer de werkzaamheden aan het riool en gaat de weg dicht voor doorgaand verkeer. Deze worden naar verwachting voor de kerstvakantie afgerond.

Doorgaand verkeer kan omrijden via de Oudelandstraat en de Koningin Julianaweg. De aanliggende woningen en bedrijven blijven zo veel mogelijk bereikbaar. Begraafplaats Beukenhage is altijd vanaf minimaal één kant bereikbaar tijdens de werkzaamheden.

Als onderdeel van dit project zijn er ook werkzaamheden vanaf het kruispunt Topaas / Heliotroop tot aan de Naaldwijkseweg. Op 14 augustus is Dura Vermeer hier gestart met het vervangen van het riool.

Zo blijft u op de hoogte

Dura Vermeer houdt omwonenden op de hoogte over de werkzaamheden en de bereikbaarheid. Dit gebeurt onder andere via de Bouwapp. Bent u geen omwonende, maar wilt u wel graag op de hoogte wilt blijven, kunt u deze app op uw telefoon installeren. Zoek dan in de app naar het project ‘Heliotroop-Naaldwijkseweg’. Bij belangrijke veranderingen werken we ook deze website bij.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met projectleider Ron van den Berge. U kunt hem bereiken via [email protected] of telefoonnummer 14 0174.