Naaldwijkseweg

De Naaldwijkseweg in ’s-Gravenzande wordt opnieuw ingericht tussen de Koningin Julianaweg en de rotonde Beukenlaan. Omwonenden van dit gedeelte gaven aan dat er een behoefte is aan snelheidsremmende maatregelen, vooral in het gedeelte vanaf de molen richting Koningin Julianaweg. Op basis hiervan is een ontwerp gemaakt.

Ontwerp

De Naaldwijkseweg tussen de Koningin Julianaweg en de Beukenlaan wordt aangepast naar een 30 km/u-weg. Bij de aansluiting op de rotonde Woutersweg/Koningin Julianaweg wordt een lichte buiging aangebracht (zogenaamde ‘as-verspringing’). Aan beide zijden van de rijbaan worden rode fietsstroken aangebracht. Hierdoor lijkt de rijbaan smaller en dit leidt naar verwachting tot lagere snelheden.

De voorgestelde as-verspringing bij de woningen met huisnummers 142 tot en met 148 gaat niet door. In overleg met bewoners is hiervan afgezien vanwege gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan bij het met de auto uitrijden van de particuliere parkeerplaatsen.

Verder wordt er door middel van figuratie op een tweetal plaatsen visueel een wegversmalling aangebracht.

Op deze tekening (pdf, 421 KB) ziet u het inrichtingsplan van de Naaldwijkseweg (tussen Koningin Julianaweg en rotonde Beukenlaan) in ’s-Gravenzande.

De start van de uitvoering staat voorlopig gepland voor eind januari 2023.  De precieze start is afhankelijk van de werkzaamheden die door zowel Evides (water) als Westland Infra (gas en elektra) worden uitgevoerd. Daarbij starten de werkzaamheden pas wanneer de Koningin Julianaweg weer open is. De Naaldwijkseweg wordt gebruikt als omleidingsroute waardoor het  niet mogelijk is om deze weg tegelijkertijd af te sluiten.
Als er meer duidelijkheid is over de planning krijgen omwonenden een brief met meer informatie.

Als gevolg van de werkzaamheden aan de Koningin Julianaweg wordt de Naaldwijkseweg momenteel gebruikt als omleidingsroute. Omwonenden vroegen om extra maatregelen voor de verkeersveiligheid. Daarom worden er tijdelijk 30-km borden geplaatst en komt het getal “30” op de weg. Ook wordt er met lijnen een tijdelijke fietsstrook gemaakt. De weggebruikers kunnen dan wennen aan de toekomstige situatie.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u deze per mail stellen aan projectleider Ron van den Berge via [email protected]