Parkeren centrum Monster

De afgelopen periode is samen met bewoners en ondernemers naar het parkeren in het centrum Monster gekeken. Dit heeft geleid tot extra parkeergelegenheid en aanpassingen in de blauwe parkeerzone. 

Meer parkeerplaatsen centrum Monster

In het centrum van Monster zijn er meer dan 50 parkeerplaatsen bijgekomen waar bewoners, ondernemers en bezoekers gebruik van kunnen maken. Hieronder vallen de verschillende locaties waar extra parkeerplaatsen zijn aangelegd. En de parkeerterreinen van de hervormde en de protestantse kerk, waar van maandag tot en met zaterdag gebruik van gemaakt kan worden. Bij de herinrichting van de Dr van den Brinkstraat en Burgemeester Woutersplein komen hier nog minimaal 15 nieuwe parkeerplaatsen bij. 

Aanpassingen parkeren in de blauwe zone

Vanaf 1 oktober 2023 is de begintijd van de blauwe parkeerzone in het centrum 09:00 uur. Dit is een van de gevolgen van een parkeerproef die is gedaan. Daarnaast vallen alle parkeerplaatsen op de Molenbrink sindsdien in de blauwe parkeerzone. Direct omwonenden hebben de mogelijkheid om per woonadres maximaal 1 ontheffing aan te vragen voor een deel van deze blauwe parkeerzone. In de Acaciastraat zijn 11 parkeerplaatsen uit de blauwe zone gehaald, waardoor er in dit deel van de straat meer ruimte is voor lang parkeren. 

De Shop & Go-parkeerplaatsen verdwijnen naar verwachting in oktober of november 2023. Dit betekent dat vanaf dan, overal in de blauwe zone van het centrum opnieuw een parkeerduur van maximaal 2 uur geldt.