Parkeren centrum Monster

We werken aan het verbeteren van de parkeersituatie in het centrum van Monster. Tot en met 31 januari 2023 zijn een aantal wijzigingen aangebracht in de blauwe zone.

Proef met aangepaste parkeerregels

We hebben er vertrouwen in dat deze aanpassingen bijdragen aan het verbeteren van de parkeersituatie in het centrum van Monster. Toch vinden we het belangrijk om de aanpassingen eerst als proef in te voeren. Zo is het mogelijk om waar nodig nog wijzigingen door te voeren of een maatregel terug te draaien als blijkt dat deze niet het gewenste resultaat heeft. Tijdens de proefperiode vinden er extra parkeertellingen plaats. Bij het evalueren van de aanpassingen worden bewoners en ondernemers betrokken.

De volgende aanpassingen zijn gedaan:

Het centrum van Monster krijgt speciale Shop&Go parkeerplaatsen. Op de Shop&Go parkeerplaatsen parkeert u voor een snelle boodschap of om even iets weg te brengen. Bij de Shop&Go parkeerplaatsen geldt de blauwe zone voor maximaal 30 minuten. U mag bij aankomst de aankomsttijd op de blauwe schijf afronden naar het eerste hele of halve uur.

De Shop&Go parkeerzones zijn te herkennen aan de speciale Shop&Go parkeerborden en de oranje band op de stoep. Deze parkeerplaatsen zijn samen met de ondernemers in het centrum voor deze proef geselecteerd. Het gaat om parkeerplaatsen aan de Zeestraat, Herenstraat, Kerkplein, Acaciastraat en Molenbrink.  

Vanaf 1 oktober 2022 is de begintijd van de blauwe parkeerzone aangepast naar 09:00 uur. Parkeert u ’s-avonds (uitgezonderd vrijdagavond) uw auto op een Shop&Go parkeerplaats? Dan kunt u deze de volgende ochtend tot 09:30 uur in plaats van 8:30 uur laten staan. Uiteraard moet u dan wel uw parkeerschijf gebruiken. Om het overzichtelijk te houden, wordt de begintijd ook in de delen van de blauwe parkeerzone aangepast waar een maximale parkeerduur van 2 uur blijft gelden. 

Vanaf 1 oktober 2022 vallen alle parkeerplaatsen op de Molenbrink in de blauwe parkeerzone. Direct omwonenden hebben de mogelijkheid om per woonadres maximaal 1 ontheffing aan te vragen voor een deel van deze blauwe parkeerzone. Zo komen er meer parkeerplaatsen vrij voor bewoners en voor winkelend publiek.