Verkiezingen

Tweede Kamerverkiezingen 2021

De verkiezing van de leden van de Tweede Kamer vindt plaats op woensdag 17 maart 2021. Een beperkt aantal stembureaus gaat al op maandag 15 en dinsdag 16 maart open.

  Vervroegd stemmen op 15 en 16 maart 2021

  Om té grote drukte te vermijden bij het stembureau, kunt u op 15 en 16 maart 2021 vervroegd stemmen. Op deze manier is het mogelijk om het aantal kiezers te spreiden over meerdere dagen. We verwachten dat deze dagen minder druk bezocht zullen worden. Als het voor u belangrijk is een drukke omgeving te vermijden, kiest u er dan voor op één van deze dagen te gaan stemmen. Op 15 en 16 maart is in iedere kern één stembureau geopend. In het overzicht onderaan deze pagina en op Waar is mijn stemlokaal  kunt u zien welke stembureaus die dagen geopend zijn.

  70+ briefstemmen dus!

  Bent u 70 jaar of ouder, dan kunt u voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 ook per brief stemmen. Hoe doet u dat:

  • Inmiddels heeft u uw envelop met stempas per post ontvangen. Bewaar uw stempas goed!
  • Tussen 26 februari en 11 maart ontvangt u opnieuw een envelop met daarin de documenten waarmee u uw stem per brief kunt uitbrengen:
   • het briefstembiljet;
   • een envelop met de tekst ‘briefstembiljet’;
   • de retourenvelop;
   • een uitleg.

  Let op: heeft u op donderdag 11 maart nog niet alles ontvangen? Neem contact met ons op via 14 0174.

  • Maak op het briefstembiljet uw keuze. Dit mag met elke kleur. Doe alléén het briefstembiljet in de envelop met de tekst ‘briefstembiljet’. Plak de envelop dicht.
  • Pak uw stempas erbij, die u eerder heeft ontvangen. Zet uw handtekening op uw stempas.
  • Stop in de retourenvelop:
   • de dichtgeplakte envelop met uw briefstembiljet;
   • én de stempas waarop u uw handtekening heeft gezet.

          Plak de retourenvelop dicht. Een postzegel is niet nodig.

  • U kunt uw briefstem, zonder postzegel, op de post doen, uiterlijk vrijdag 12 maart vóór 17.00 uur.
  • Of lever uw briefstem in bij het inleverpunt, receptie in het gemeentehuis, Verdilaan 7 in Naaldwijk. Op werkdagen van 10 t/m 16 maart 2021 van 8.30-17.00 uur en op woensdag 17 maart van 7.30-21.00 uur.

  Zorg dat uw briefstem vóór woensdag 17 maart 21.00 uur ontvangen is!

  Telefonische informatielijn

  Bent u 70+ en heeft u nog vragen over het stemmen per brief? Dan kunt u ook bellen met de telefonische informatielijn 0800-1351 (7 dagen per week geopend van 08.00 tot 20.00 uur).

  Wie mag stemmen

  U mag stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen als u:

  • op 17 maart 2021 (dag van de verkiezing) 18 jaar of ouder bent;
  • op 1 februari 2021 (dag van de kandidaatstelling) staat ingeschreven in de gemeente;
  • de Nederlandse nationaliteit heeft.

  Iemand anders voor u laten stemmen

  Kunt u niet zelf stemmen op de dag van de verkiezingen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen met een machtiging (een volmacht).

  De gemachtigde mag voor maximaal 3 andere kiezers stemmen. De gemachtigde moet de volmachtstem(men) gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.

  Iemand machtigen kan op 2 manieren: met een onderhandse volmacht of met een schriftelijke volmacht.

  Onderhandse volmacht

  • Geef een onderhandse volmacht aan een kiezer die ook in de gemeente Westland woont.
  • Vul hiervoor de achterkant van de stempas in. Uw stempas ontvangt u 3 weken voor de verkiezingsdag.
  • De kiezer moet de gegevens invullen.
  • De kiezer en de gemachtigde moeten allebei hun handtekening zetten.
  • Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs laten zien van de volmachtgever (kiezer). De gemachtigde kan het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op een smartphone of tablet laten zien.

  Schriftelijke volmacht

  Een schriftelijke volmacht kunt u gebruiken als u een kiezer wilt machtigen die niet in de gemeente Westland woont. U vraagt een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente waar u op 1 februari 2021 woonde. Als dat Westland is, vraagt u de schriftelijke volmacht zo aan:

  • U downloadt het aanvraagformulier (L8-formulier). Of u haalt dit formulier op bij de balie in het gemeentehuis (Verdilaan 7, Naaldwijk).
  • U en de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) vullen allebei een deel van dit formulier in en ondertekenen het.
  • Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u:
   • scannen en per e-mail sturen naar: verkiezingen@gemeentewestland.nl of
   • per post sturen naar: Team Verkiezingen, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk of
   • persoonlijk inleveren bij de balie in het gemeentehuis (Verdilaan 7, Naaldwijk)

  Let op!

  • Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen naar de balie of een kopie mee te sturen bij uw aanvraag.
  • Het formulier moet op zijn laatst vrijdag 12 maart 2021 door de gemeente zijn ontvangen.

  De persoon die voor u gaat stemmen ontvangt een volmachtbewijs. Daarmee kan hij of zij namens u stemmen.

  Stemmen in een andere gemeente: kiezerspas

  Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u woont? Vraag dan een kiezerspas aan. Met een kiezerspas kunt u in heel Nederland stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing.

  Na het aanvragen van een kiezerspas kunt u alleen met deze kiezerspas stemmen. U krijgt geen nieuwe pas als deze zoekraakt. Bij de stemming geeft u uw kiezerspas en laat u uw identiteitsbewijs zien.

  U kunt een kiezerspas op 2 manieren aanvragen:

  • Schriftelijk aanvragen

  Het verzoek om een kiezerspas (pdf, 120Kb) moet op zijn laatst vrijdag 12 maart om 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn.
  Heeft u al een stempas ontvangen? Stuur deze dan mee met dit formulier. Het adres is Gemeente Westland, team Verkiezingen, Postbus 150, 2670 AD in Naaldwijk. Of per e-mail naar Verkiezingen@gemeentwestland.nl.

  • Aan de balie aanvragen

  Dit kan tot op zijn laatst 12 maart 2021 tot 17.00 uur. Ga hiervoor naar het gemeentehuis bij de gemeente waar u op 1 februari als kiezer staat ingeschreven. In Westland is dit het gemeentehuis Westland, Verdilaan 7 in Naaldwijk, op werkdagen geopend tussen 08.30 en 16.30 uur. Neem uw stempas en uw identiteitsbewijs mee. U kunt alleen een kiezerspas voor uzelf aanvragen.

  Vervangende stempas aanvragen

  Uw stempas voor de Tweede Kamerverkiezing 2021 wordt op zijn laatst op 3 maart 2021 bezorgd. Heeft u geen stempas gekregen? Bent u hem verloren of is hij ernstig beschadigd? Vraag dan een vervangende stempas aan.

  De stempas is gestuurd naar het adres waar u op 1 februari 2021 (de dag van de kandidaatstelling) woonde.

  Stempas aanvragen

  U kunt een vervangende stempas aanvragen bij de balie in gemeentehuis Westland, Verdilaan 7 in Naaldwijk, op werkdagen geopend tussen 08.30 en 16.30 uur. Dit kan tot vrijdag 12 maart 17.00 uur. Neem een geldig identiteitsdocument mee. U krijgt uw vervangende stempas thuisgestuurd.

  Stembureaus per kern

  Hier vindt u de stembureaus per kern. Bekijk de stembureaus ook op de kaart van de website Waar is mijn stemlokaal.