Jongeren aan de slag

Jongeren Aan de Slag (JAS) Westland is een initiatief van gemeente Westland gericht op voortijdig schoolverlaters en het bestrijden van jeugdwerkloosheid.