Kinderopvang, peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Er zijn verschillende soorten opvang voor kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Welke soorten er zijn en waar u deze opvanglocaties vindt, leest u op deze pagina.

Kinderopvang

Er zijn verschillende vormen van kinderopvang: kinderdagopvang, peuteropvang, gastouderopvang, buitenschoolse opvang (bso), tussenschoolse opvang en opvang door vrienden en familie. Hieronder leest u wat deze vormen inhouden en in welke gevallen u mogelijk recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Soorten kinderopvang
Soort opvangOmschrijvingRecht op kinderopvangtoeslag?
Kinderdagopvang
(van 0-4 jaar)
Dagopvang is voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Uw kind kan hiervoor terecht bij een kindercentrum (bijvoorbeeld kinderdagverblijf).Staat het kindercentrum geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)? Dan heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag.
Peuteropvang
(van 2 tot 4 jaar)
Peuteropvang is om kinderen al spelenderwijs voor te bereiden op de basisschool. Bij deze opvang is er o.a. aandacht voor taal- en spraakontwikkeling, creatieve ontwikkeling, lichamelijke (motorische) ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen kunnen meerdere dagdelen per week terecht bij de peuteropvang. Staat de peuterspeelzaal geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang  (LRK)? Dan heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag.
Voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst bestaat de mogelijkheid dat hun kind (vanaf 2 jaar) gebruik maakt van een gesubsidieerde peuteropvangplek.
Kinderen kunnen dan gedurende een aantal dagdelen per week naar de peuteropvang. Ouders betalen hiervoor een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.
Gastouderopvang
(van 0-12 jaar)
Gastouderopvang is kleinschalige kinderopvang die door de gastouder in zijn/haar eigen huis wordt geboden.Staat de gastouder geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)? Dan heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag.
Buitenschoolse opvang (voorschoolse-, naschoolse- en vakantieopvang)
(van 4-12 jaar)
Buitenschoolse opvang (bso) is opvang voor schoolgaande kinderen na schooltijd en in vakanties. Uw kind kan hiervoor terecht bij een kindercentrum (bijvoorbeeld kinderdagverblijf) of gastouder.Staat het kindercentrum of de gastouder geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)? Dan heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Voorschoolse educatie (vve) is bedoeld voor kinderen van 2-4 jaar die wat extra voorbereiding kunnen gebruiken voordat ze naar de basisschool gaan. Kinderen die het nodig hebben, krijgen via het consultatiebureau een vve verklaring. Hiermee komen zij in aanmerking voor extra dagdelen peuteropvang. Met deze verklaring kunt u uw kind inschrijven bij een kinder- of peuteropvang die vve aanbiedt.

Kinder- en peuteropvanglocaties

In Westland zijn er verschillende locaties voor kinder- en peuteropvang. Bekijk de locaties en hun aanbod.