Kinderopvang, peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Er zijn verschillende soorten opvang voor kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over

  • dagopvang
  • buitenschoolse opvang (BSO)
  • tussenschoolse opvang (TSO)
  • opvang door vrienden en familie
  • kinderopvangtoeslag

Voor- en vroegschoolse educatie

Voorschoolse educatie (vve) is voor kinderen van 2-4 jaar met een (taal)achterstand. Vve is bedoeld om kinderen beter voor te bereiden voor de basisschool. Kinderen die het nodig hebben, krijgen via het consultatiebureau een vve-verklaring. Hiermee komen zij in aanmerking voor extra dagdelen peuteropvang.

Met deze verklaring kunt u uw kind inschrijven bij een kinder- of peuteropvang die vve aanbiedt.