Bezwaar

In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken tegen een besluit. U kunt een bezwaarschrift indienen vanaf de dag dat het besluit bekend is gemaakt. Vervolgens heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken.

 • Wat moet er in het bezwaar staan
  • de naam en het adres van de indiener
  • de datum, waarop het geschreven is
  • een duidelijke omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht (voeg een kopie van het besluit bij)
  • de argumenten voor het bezwaar
  • de handtekening van de indiener
 • Een bezwaarschrift indienen

  Een bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend. U kunt uw bezwaarschrift ook per e-mail (uitsluitend via info@gemeentewestland.nl) versturen. Daarnaast is het mogelijk om uw bezwaarschrift af te geven aan de receptie van het gemeentekantoor in Naaldwijk. Als u dat doet, vraag dan altijd om een ontvangstbewijs.

 • Voorlopige voorziening bij spoedeisend belang

  De bezwaarschriftprocedure schort de werking van een besluit niet op. Het is dan ook mogelijk dat er op zeer korte termijn een situatie dreigt te ontstaan, die niet of nauwelijks ongedaan te maken is. In een dergelijke spoedeisende situatie kunt u de rechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

 • Kosten

  Het indienen van een bezwaarschrift is gratis. Kosten die u maakt voor het bezwaar komen voor uw eigen rekening. Dit is ook zo als uw bezwaar gegrond bevonden wordt.

  Alleen als het besluit moet worden ingetrokken omdat het bestuursorgaan dat verwijtbaar en overduidelijk in strijd met de wet heeft genomen, heeft u recht op vergoeding van proceskosten die in redelijkheid zijn gemaakt. Wanneer u denkt recht te hebben op kostenvergoeding, dient u dat duidelijk aan te geven in het bezwaarschrift, of u kunt apart een verzoek indienen vóórdat het besluit op bezwaar is genomen. Lees meer hierover in het Besluit proceskosten bestuursrecht.

 • Commissie bezwaarschriften Westland

  De commissie bezwaarschriften adviseert het bestuursorgaan over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. Deze commissie is onafhankelijk en bestaat uit de volgende personen

  Voorzitters

  • J.C.G. Fijen
  • A.J.W. Remmerswaal
  • W.M.A. der Weduwe-de Groot
  • I.M.C.V.T. Kiebêrt
  • D.J.T. van Rees
  • I.M. Speel

  Leden

  • M.L. Elsackers
  • E. Falan
  • S. Jansen
  • P. Kramer
  • R.F. van Rooij
  • M. de Lange
  • M.I. Biharie-Pronk
  • W. van Dalen
  • L.J.E. Nielen
  • A. Stockmann
  • T.P. Rensen
  • V.L.S. van Cruijningen