Bezwaar

In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken tegen een besluit. U kunt een bezwaarschrift indienen vanaf de dag dat het besluit bekend is gemaakt. Vervolgens heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken.