Klacht tegen ambtelijk optreden

Het is mogelijk om een klacht in te dienen tegen een medewerker of afdeling van de gemeente Westland. Dit kunt u doen als u vindt dat u bent benadeeld door het optreden van de betreffende medewerker. Uw klacht wordt volgens een vastgestelde procedure (klachtenregeling) afgehandeld. U kunt uw klacht online indienen. Burgers hebben hiervoor DigiD nodig. Bedrijven dienen een klacht in via eHerkenning.