Meldpunt Regelgeving

Als u als ondernemer met de gemeente te maken krijgt, komen er in de meeste gevallen veel regels en wetgeving bij kijken. Zeker als het gaat om het aanvragen van vergunningen. Soms is het zelfs zo dat er tegenstrijdige wetgeving is en het onduidelijk is. Als u zich stoort aan de regels van de overheid kunt u hiervan melding maken. Het meldpunt regelgeving is niet bedoeld voor meldingen over de openbare ruimte.

Wat gebeurt er met uw melding?

Nadat uw melding is binnengekomen, nemen wij binnen 5 werkdagen contact met u op. Soms kunnen wij u meteen een antwoord geven. In andere gevallen sturen wij uw melding door naar de betrokken contactpersoon of organisatie(s).

 • Welke meldingen worden niet in behandeling genomen?
  • meldingen waarvoor al een bezwaar- of beroepsprocedure of een gerechtelijke procedure loopt
  • meldingen die betrekking hebben op de leefomgeving, deze kunt u online melden
  • klachten over overheidsinstanties of uitvoeringsorganisaties die een eigen klachtenprocedure hebben
  • meldingen over derden die zich niet aan de wet houden, zoals meldingen over fraude, ondeugdelijke producten of spam
  • meldingen die u al hebt ingediend bij de Nationale ombudsman of een andere organisatie die belangen behartigt
  • algemene vragen over regels. Hiervoor kunt u onze website raadplegen of ons reguliere contactformulier gebruiken
  • meldingen over de openbare ruimte. Hiervoor kunt u bij het meldpunt openbare ruimte terecht