Woo-verzoek indienen

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Op grond van de Woo kunt u verzoeken om openbaarmaking van bestuurlijke informatie.

Hoe werkt een aanvraag?

en aanvraag moet een aantal gegevens bevatten:

  • uw naam en (post)adres
  • een zorgvuldige omschrijving waar u informatie over wilt hebben
  • de precieze documenten die u wilt ontvangen

Belangrijk om te weten

  • u kunt alleen informatie krijgen die is vastgelegd (beschreven) in documenten
  • de gemeente moet die documenten in zijn bezit hebben

Voorwaarden

In de Woo is omschreven wanneer uw verzoek kan worden afgewezen. Dit vindt u terug in de artikelen 5.1., 5.2. en 8.8. van de Woo.

Aanvragen

Een aanvraag kunt u doen met DigiD (voor particulieren) of met e-Herkenning (voor bedrijven).

Schriftelijk

U kunt ook gebruik maken van een aanvraagformulier (pdf, 156Kb). Stuur het volledig ingevulde formulier op naar:

Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk

Wilt u liever een brief schrijven, dan kan dat ook. Deze stuurt u naar het bovenstaande adres.

Vragen of informatie?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Woo-contactpersoon van de gemeente. U kunt deze bereiken via info@gemeentewestland.nl of via het algemene telefoonnummer 14 0174.