Woo-verzoek indienen

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Op grond van de Woo kunt u verzoeken om openbaarmaking van bestuurlijke informatie.

Hoe werkt een aanvraag?

Een aanvraag moet een aantal gegevens bevatten:

  • uw naam en (post)adres
  • een zorgvuldige omschrijving waar u informatie over wilt hebben
  • de precieze documenten die u wilt ontvangen

Belangrijk om te weten

  • u kunt alleen informatie krijgen die is vastgelegd (beschreven) in documenten
  • de gemeente moet die documenten in zijn bezit hebben

Voorwaarden

In de Woo is omschreven wanneer uw verzoek kan worden afgewezen. Dit vindt u terug in de artikelen 5.1., 5.2. en 8.8. van de Woo.

Aanvragen

Een aanvraag kunt u doen met DigiD (voor particulieren) of met e-Herkenning (voor bedrijven).

Schriftelijk

U kunt ook gebruik maken van een aanvraagformulier (pdf, 156Kb). Stuur het volledig ingevulde formulier op naar:

Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk

Wilt u liever een brief schrijven, dan kan dat ook. Deze stuurt u naar het bovenstaande adres.

Hulp nodig?

Heeft u moeite met het invullen van (website)formulieren? U kunt binnenlopen bij een Buurt Informatiepunt bij u in de buurt. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Andere vraag? Vul het contactformulier in of bel met telefoonnummer 14 0174.

Hoe staat het met mijn aanvraag of melding?

Wilt u de status van uw aanvraag of melding weten, gebruik dan het contactformulier.