Buurt in uitvoering

Heeft u een idee voor het verbeteren van uw buurt? Dien het dan in bij de gemeente. 'Buurt in Uitvoering’ geeft u en uw buren de mogelijkheid om actief met de buurt aan de slag te gaan. We bekijken samen met u de haalbaarheid van het idee. En uiteraard kijken ook waar we ondersteuning kunnen bieden bij de uitvoering. 

 • Wat kan en mag u van de gemeente verwachten

  Van gemeente Westland kunt u alle medewerking verwachten. Zo is er altijd ruimte om gebruik te maken van de kennis en expertise van alle vakteams binnen de afdeling Ruimte.

  Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de gemeente een financiële bijdrage levert aan uw initiatief. Hierbij is het belangrijk dat het initiatief komt vanuit een groot gedeelte van de buurt en het bijdraagt aan een levendige woon- en leefomgeving.

  Gemeente Westland faciliteert waar mogelijk en waar dat gewenst is, maar de uitvoering ligt bij u en de buurt. Het blijft tenslotte Buurt in Uitvoering.

 • Waar moet u rekening mee houden bij uw initiatief

  Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van opgestelde richtlijnen:

  • Het onderhoud aan bomen (o.a. snoeien) neemt gemeente Westland voor haar rekening;
  • Als u een stukje groen wilt bijhouden, is het mogelijk daar zelf planten in te zetten en deze zelf te onderhouden. Dit blijft zo tot het moment dat het Buurt in Uitvoering traject stopt en het stukje groen weer wordt overgedragen aan gemeente Westland.
  • Als u planten wilt poten op grond van de gemeente Westland, vragen we u dit vooraf even te overleggen. Dit om te voorkomen dat de beplanting te hoog of te breed wordt en er daardoor eventueel gevaarlijke of ongewenste situaties ontstaan.
  • Een plantvak is uiteraard alleen bedoeld voor beplanting. We vragen u daarom geen terreinverharding, grondophoging, bouwwerken, roerende of onroerende zaken te plaatsen in, boven of op plantvakken.
  • Het moet een aanvulling zijn op de bestaande voorzieningen en passen binnen de woonomgeving. vb. Inrichting straatmeubilair, het plaatsen van bankjes, picknicktafels etc.
  • Opknappen speelplaatsen; bewoners moeten bereid zijn schoonmaaktaken op zich te nemen toezicht te houden op het gebruik van de toestellen. De gemeente zorgt voor onderhoud, tijdige inspecties en vervanging indien nodig.
  • Uiteraard controleren we regelmatig of alle afspraken nageleefd worden en of het project kan blijven bestaan.