Bereikbaarheid en mobiliteit

Goede bereikbaarheid is van fundamenteel belang voor Westland. Voor de agrologistieke sector, voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat, voor het onderwijs en de arbeidsmarkt. Jaarlijks worden miljarden bloemen en planten en miljarden kilo’s groenten en fruit wereldwijd geëxporteerd. Hieronder vindt u een overzicht met toekomstige projecten van de Provincie Zuid-Holland om de bereikbaarheid te verbeteren.

Mobiliteitsvisie 2040

Er komt steeds meer verkeer in Westland. Om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst nog vlot tussen dorpen en van dorp naar steden kunnen reizen, maken we plannen en nemen we maatregelen.
Dit betekent dat we zorgen voor goede doorstroming op de wegen, voor beter en sneller openbaar vervoer en voor goede, snelle fietspaden.
Ook zorgen we ervoor dat vrachtverkeer goed blijft doorrijden en het overige verkeer zo min mogelijk hindert. De plannen hierover voor de komende 10 tot 20 jaar staan in de mobiliteitsvisie.

U kunt de mobiliteitsvisie 2040 opvragen door een e-mail te sturen naar info@gemeentewestland.nl