Mobiliteitsvisie Westland 2040

Op 10 december 2019 is door de gemeenteraad de nieuwe mobiliteitsvisie vastgesteld. Hieronder het antwoord op de belangrijkste 4 vragen.

Waarom een mobiliteitsvisie

Er komt steeds meer verkeer in Westland. Om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst nog vlot tussen dorpen en van dorp naar steden kunnen reizen, maken we plannen en nemen we maatregelen.
Dit betekent dat we zorgen voor goede doorstroming op de wegen, voor beter en sneller openbaar vervoer en voor goede, snelle fietspaden.
Ook zorgen we ervoor dat vrachtverkeer goed blijft doorrijden en het overige verkeer zo min mogelijk hindert. De plannen hierover voor de komende 10 tot 20 jaar staan in de mobiliteitsvisie.

Hoe zorgt de gemeente ervoor dat mensen meer de fiets nemen?

We zorgen voor snelle, comfortabele fietspaden tussen de dorpen onderling en tussen Westland en belangrijke bestemmingen, zoals Den Haag en Rotterdam. Het eerste snelfietspad is er al tussen Naaldwijk en Rijswijk, maar de komende jaren moeten er nog 5 bijkomen. Deze komen van Naaldwijk naar Den Haag CS en het centrum van Den Haag, Rijswijk Plaspoelpolder, TU Delft en Rotterdam. Daarnaast maken we ook de fietspaden zoveel mogelijk beter door bijvoorbeeld ze van asfalt of grote betonplaten te voorzien en zoveel mogelijk vrijliggend (naast de weg) te maken. Uiteindelijk is het belangrijk dat je ook op je bestemming je fiets kwijt kan. Daarom verbeteren we ook de mogelijkheden om je fiets veilig te stallen bij onder andere bushaltes, woningen en dorpscentra.

Hoe wordt het openbaar vervoer verbeterd?

Zo snel mogelijk willen we ervoor zorgen dat de reistijd met de bus naar Den Haag, Delft en Rotterdam korter wordt. Met de nieuwe dienstregeling hebben we daarnaast al een begin gemaakt met het vaker en sneller te laten rijden van de bussen en daar gaan we mee door. We maken daarbij gebruik van slimme maatregelen, zoals aanpassen van stoplichten en de aanleg van busbanen. Op de lange termijn willen we nog beter openbaar vervoer en het liefst op termijn een tram (lightrail). Hier doen we dan ook komend jaar onderzoek naar de mogelijkheden en haalbaarheid.

Hoe moet het met het vrachtverkeer?

We hebben in Westland veel vrachtverkeer. Dat is belangrijk voor onze economie. We willen daarom de doorstroming verbeteren. Dat kan door communicatie tussen vrachtauto en stoplichten en in een later stadium het verkeer zo veel mogelijk scheiden van overig verkeer. Hierbij zetten we slimme innovatieve maatregelen in, zoals Connected Logistics waarbij vrachtwagens vaker groen licht krijgen en platooning waarbij vrachtwagens in een karavaan rijden en hierdoor minder brandstof gebruiken en het verkeer beter doorstroomt.