Mobiliteitsvisie Westland 2040

De economie groeit, er komen meer auto’s, onze inwoners verplaatsen zich vaker en meer dan voorheen. Daarom gaat de gemeente Westland voor de komende jaren de Mobiliteitsvisie Westland 2040 opstellen.

Om een Mobiliteitsvisie op te stellen die past bij Westland, gaat de gemeente met de inwoners van Westland en professionals in gesprek. De resultaten hiervan worden gebruikt om een visie op te stellen die richting geeft aan de wijze waarop de gemeente wegen, kruispunten, verkeerssystemen en veiligheid de komende jaren gaat vormgeven.

Uitnodiging bewonersbijeenkomsten

Hoe zorgen we dat onze inwoners zich ook in de toekomst vlot en veilig kunnen verplaatsen over de Westlandse wegen? En hoe houden we tegelijkertijd rekening met ontwikkelingen als de overstap naar schonere en stillere voertuigen? Heeft u een idee over hoe we onszelf in 2040 verplaatsen? Praat dan mee tijdens één van de twee bijeenkomsten over de mobiliteit en veiligheid op de Westlandse wegen in 2040.

Meld je hieronder aan voor de Avond Concept Mobiliteitsvisie.

Proces en planning

 • 2e kwartaal 2019

  Verzamelen van informatie

  • Beschikbare rapportages en –onderzoeken van onder meer het Rijk, de Provincie Zuid-Holland,de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de buurgemeenten en de gemeente Westland
  • Trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en met effect hierop
  • De bijeenkomsten met bewoners en professionals

  Opstellen van de concept Mobiliteitsvisie 2040   

  • Trends en ontwikkelingen vertaald naar Westland.

  Een voorbeeld hiervan is de komst van steeds meer slimme technieken waardoor het
  autorijden veiliger wordt, de bestaande wegen beter benut worden en minder energie nodig is. Zo worden op korte termijn al alle verkeerslichten in het Westland slim gemaakt waardoor de doorstroming in het Westland wordt verbeterd 

  • Welke doelen willen wij met verkeer en vervoer halen ?

  Voorbeelden:
  a. het Westland is in 2040 zowel per vrachtwagen, auto openbaar vervoer en fiets voor
      iedereen goed bereikbaar
  b. het verkeer in en van /naar het Westland stroomt vlot en veilig door
  c. de kernen en de werklocaties in het Westland en in de omliggende steden zijn zowel
      met de auto, het openbaar vervoer en de fiets zijn gedurende de spits binnen 45
      minuten bereikbaar
  d. 30% van het verkeer in het Westland is schoon en stil

  • Het in beeld brengen van de maatregelen met effect en kosten, die tot 2040 nodig zijn om deze doelen te kunnen halen
  • Advisering over welke maatregelen wel haalbaar zijn en welke niet
 • 3e kwartaal 2019

  Delen concept Mobiliteitsvisie

  • bespreken met college, raadscommissie en betrokkeneny
  • terugkoppelen aan inwoners en professionals
  • verwerken reacties en aanvullingen
 • 4e kwartaal 2019

  Besluitvorming definitieve Mobiliteitsvisie:

  • College
  • Raadscommissies
  • Gemeenteraad