Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Van 1 oktober 2021 tot 1 april 2022 waren er soepelere regels om als zelfstandige een bijstandsuitkering aan te vragen. Zo was uw vermogen niet van belang, kon u met 1 maand terugwerkende kracht een uitkering aanvragen en werd de uitkering direct als gift verstrekt. De soepelere regels zijn vanaf 1 april 2022 vervallen. Vanaf deze datum gelden de gebruikelijke regels van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, de Bbz-regeling.

Heeft u een eigen bedrijf en tijdelijke financiële problemen? Bent u net gestart en kunt u daar nog niet van rondkomen, of moet u stoppen met uw bedrijf? Misschien heeft u recht op bijstand voor zelfstandigen. Dit is een uitkering of bedrijfskapitaal via de Bbz-regeling

Belangrijk

 • de regeling gaat uit van tijdelijke problemen, noodzaak en middelen. Hiermee bedoelen wij dat er een noodzaak moet zijn voor tijdelijke financiële hulp en dat u zelf niet de financiële middelen (inkomsten/vermogen) heeft om de problemen op te lossen
 • als u gehuwd bent of samenwoont is een aanvraag altijd voor u beiden. Dit betekent dat de financiële situatie (inkomen/vermogen) van uw partner ook bepalend kan zijn voor het recht op hulp via de Bbz-regeling
 • voor het vermogen geldt aanvullend dat het vermogen van uw eventueel inwonende kinderen, jonger dan 18 jaar, ook meetelt
 • als u een aanvraag indient, laten wij ons in de regel adviseren door het Instituut Midden- en Kleinbedrijf (IMK) of de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • u kunt via www.krijgikbbz.nl snel zien of u mogelijk in aanmerking komt voor de Bbz-regeling

Wat is een Bbz-uitkering?

Een Bbz-uitkering is een bijstandsuitkering die bedoeld is om uw inkomen tijdelijk aan te vullen tot de voor u geldende bijstandsnorm.

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, voor een echtpaar/samenwonenden is dit maximaal € 1.559,58 netto per maand (peil april 2022) en voor een alleenstaande € 1.091,71 netto per maand inclusief vakantietoeslag.

Het aantal niet studerende huisgenoten van 21 jaar en ouder telt mee voor de hoogte van de uitkering. Hoe meer personen er inwonen, hoe lager uw uitkering wordt. De reden hiervoor is dat u de woonkosten kunt delen. Dit heet de kostendelersnorm.

Een Bbz-uitkering wordt meestal als een renteloze lening verstrekt. Wij stellen achteraf uw totale inkomsten vast en kijken dan of de uitkering een gift is of door u terugbetaald moet worden. U kunt hier de actuele bedragen zien.

Wat is bedrijfskapitaal?

Bedrijfskapitaal is meestal een rentedragende lening, bijvoorbeeld voor als u zelf uw rekeningen niet meer op tijd kunt betalen.
Het maximale leenbedrag hangt af van uw situatie. Hiervoor verwijzen wij u naar de aanvullende voorwaarden en mogelijkheden in uw situatie onderaan deze pagina. U kunt hier de actuele bedragen bekijken.

Voorwaarden

U voldoet in ieder geval aan de volgende voorwaarden:

 • u bent 18 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd
 • u heeft de Nederlandse nationaliteit of u verblijft rechtmatig in Nederland
 • u werkt gemiddeld minimaal 24 uur per week in uw bedrijf
 • u bent voor uw levensonderhoud afhankelijk van het inkomen uit uw bedrijf
 • uw (gezins)inkomen is niet voldoende om van rond te komen
 • uw bedrijf is gevestigd in Nederland
 • u heeft alle vergunningen die nodig zijn voor het uitoefenen van uw bedrijf
 • u heeft geen spaargeld of ander direct beschikbaar vermogen en u kunt geen financiering krijgen van een bank

Aanvullende voorwaarden en mogelijkheden in uw situatie

Welke gegevens moet ik aanleveren?

Bij het aanvraagformulier kunt u een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uzelf en uw eventuele partner uploaden. Nadat uw aanvraag is ontvangen, sturen wij u zo spoedig mogelijk een brief over de benodigde bewijsstukken en hoe u die aan moet leveren. U moet er rekening mee houden dat wij de volgende gegevens nodig hebben:

 • als dit op u van toepassing is: verblijfsvergunning.
 • jaarcijfers en aangiften Inkomstenbelasting over de afgelopen drie jaar, als u korter dan 1,5 zelfstandige bent dan vanaf de periode van start van het bedrijf tot heden.
 • de voor uw bedrijf noodzakelijke vergunningen.
 • bankafschriften van alle rekeningen (privé, zakelijk en spaar) over de afgelopen 2 maanden
 • het laatste bankafschrift, met vermelding saldo, van alle inwonende kinderen jonger dan 18 jaar.
 • laatst ontvangen bewijsstuk van eventuele andere inkomsten bijvoorbeeld uit loondienst (salarisstrook), uitkering (specificatie of bankafschrift) of alimentatie (bankafschrift).
 • actuele bewijsstukken van alle, in uw aanvraag opgegeven, bezittingen.
 • als u schulden heeft: een overzicht van alle schulden en eventuele lopende betalingsregelingen.
 • als u een huurwoning bewoont: bewijsstuk laatst betaalde huur en eventuele huurtoeslag.
 • als u een koopwoning bewoont: bewijsstuk hypotheekrente (geen aflossing), laatst ontvangen aanslag gemeentelijke belastingen, kosten rioolrecht, kosten eigenaarsdeel waterschapslasten en premie opstalverzekering. Als dit van toepassing is: bewijsstuk Nationale Hypotheekgarantie.
 • bewijsstuk eventuele zorgtoeslag.
 • als u deze verzekering heeft: bewijsstuk laatst betaalde premie particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • als dit op u van toepassing is: uw verblijfsvergunning.
 • als u korter dan 1,5 jaar zelfstandige bent, uw starters- of ondernemingsplan.
 • aanvullend als u gehuwd bent of samenwoont:
 • een door uw partner ondertekende verklaring, waaruit blijkt dat deze akkoord is met de aanvraag.
 • bankafschriften van alle rekeningen van uw partner (privé, zakelijk en spaar) over de afgelopen 2 maanden
 • laatst ontvangen bewijsstuk van eventuele andere inkomsten van uw partner bijvoorbeeld uit loondienst (salarisstrook), uitkering (specificatie of bankafschrift) of alimentatie (bankafschrift).
 • actuele bewijsstukken van alle, in uw aanvraag opgegeven, bezittingen van uw partner
 • als uw partner schulden heeft: een overzicht van alle schulden en eventuele lopende betalingsregelingen.
 • bewijsstuk eventuele zorgtoeslag van uw partner.
 • als uw partner ook zelfstandige is jaarcijfers en aangiften Inkomstenbelasting over de afgelopen drie jaar.
 • afhankelijk van uw situatie kunnen er nog andere bewijsstukken nodig zijn.

Het is van groot belang dat u alle gevraagde informatie en bewijsstukken tijdig aanlevert, anders duurt de afhandeling langer of kunnen wij besluiten om uw aanvraag niet te behandelen.

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag?

Wij proberen uw aanvraag zo spoedig mogelijk af te handelen. De wettelijke afhandelingstermijn van een aanvraag is 13 weken. Als dit noodzakelijk is, kunnen wij deze termijn met nogmaals maximaal 13 weken verlengen. U ontvangt een brief, wij noemen dit een besluit. Hierin staat of u wel of geen recht heeft op een uitkering en/of bedrijfskapitaal. Als u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen staat in de brief die u van ons ontvangt.

Neemt de gemeente contact met mij op over mijn aanvraag?

Als uw aanvraag compleet is, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om uw aanvraag te bespreken. U kunt dan ook uw vragen stellen.

Hoe kan ik contact opnemen als ik vragen heb?

U kunt op werkdagen bellen met ons Klant Contact Centrum op telefoonnummer 140174 en vragen naar het team Bbz of een e-mail naar Bbzsoza@gemeentewestland.nl sturen, met vermelding van uw naam, geboortedatum en adres.

Overige informatie voor zelfstandigen

Alles wat u moet weten en kunt doen als ondernemer vindt u op Ondernemersplein.
Advies over uw bedrijfsvoering vindt u op Ondernemersklankbord.

Hulp nodig?

Heeft u moeite met het invullen van (website)formulieren? U kunt binnenlopen bij een Buurt Informatiepunt bij u in de buurt. U kunt ook een afspraak maken met de formulierenbrigade van Vitis Welzijn.

Andere vraag? Vul het contactformulier in of bel met telefoonnummer 14 0174.