Besluit bijstandverlening zelfstandigen

De gemeente zet belangrijke informatie omtrent het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) voor u als ondernemer op een rij.

Financiële ondersteuning na de Tozo-regeling, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

De Tozo-regeling is per 1 oktober gestopt. Heeft u als ondernemer financiële hulp nodig? Dan komt u misschien in aanmerking voor hulp via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Voor de laatste drie maanden van 2021 gelden soepelere voorwaarden van de Bbz-regeling

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen biedt twee mogelijkheden:

  • een (aanvullende) uitkering tot het bestaansminimum
  • een rentedragende lening als er geen mogelijkheden bij een bank zijn, bijvoorbeeld voor het voldoen van problematische schulden

Kijk voordat u een aanvraag doet bij gemeente Westland of u in aanmerking kan komen. Bekijk hiervoor op de website www.krijgikbbz.nl.

Aanvullende uitkering

Heeft u alleen een (aanvullende) uitkering nodig? Dan gelden voor de periode van 1 oktober 2021 tot 1 januari 2022 soepelere regels. Uw vermogen telt niet mee, de uitkering wordt direct als gift verstrekt. U vraagt de uitkering altijd per 1e van de maand aan. De uitkering kan met terugwerkende kracht (van maximaal 2 maanden) worden aangevraagd.

  • In oktober kunt u een uitkering aanvragen vanaf 1 oktober en/of voor november en december.
  • In november kunt u een uitkering aanvragen vanaf 1 oktober en/of voor november en december
  • In december (t/m de 31e) kunt u een uitkering aanvragen vanaf 1 november en/of december

Heeft u (ook) bedrijfskapitaal nodig? Dan telt uw vermogen wel volledig mee.

Bbz aanvragen vanaf half oktober

Via www.krijgikbbz.nl checkt u zelf of u mogelijk in aanmerking komt voor het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Als u meer informatie wenst, dan vragen wij u om het meldingsformulier in te vullen. U heeft hier DigiD bij nodig. Na het invullen van het meldingsformulier nemen wij contact met u op om uw situatie en de mogelijkheden te bespreken. Vervolgens informeren we u ook hoe u een aanvraag voor het Besluit bijstandverlening zelfstandigen indient. 

Heeft u vragen of wilt u nu al contact? Stuur dan een bericht naar het Bbz-team, de medewerkers zijn bereikbaar via bbzsoza@gemeentewestland.nl of 14 0174. 

Veelgestelde vragen