Coronasteun voor maatschappelijke (non-profit) organisaties

De gemeente Westland heeft als steuntje in de rug voor maatschappelijke (non-profit) organisaties die door corona(maatregelen) schade lijden een subsidieregeling in het leven geroepen. Organisaties die schade hebben geleden door corona(maatregelen) kunnen een compensatiebijdrage aanvragen.

Regeling

Veel organisaties in de gemeente Westland ondervonden en ondervinden last van de coronabeperkingen. Met de regeling wil het college voorkomen dat de coronacrisis leidt tot liquiditeitsproblemen, faillissement, continuïteitsproblemen of beëindiging van activiteiten van non-profitorganisaties. Het afgelopen jaar waren er al steunregelingen voor jeugdorganisaties, dorps- en buurthuizen en cultuurorganisaties. Niet alle Westlandse organisaties konden hierop een beroep doen omdat zij niet onder de definities en/of criteria van de subsidieregelingen vielen.

Nieuwe subsidieregeling

Deze nieuwe Subsidieregeling financiële steun non-profitorganisaties gemeente Westland 2021, zoals de regeling voluit heet, is bedoeld voor Westlands organisaties die hun activiteiten voor een groot deel uitvoeren binnen de gemeente Westland en/of ten behoeve van inwoners van de gemeente Westland, tegemoet te kunnen komen.

Subsidieaanvragen kunnen tot 1 november 2021 worden ingediend. Heeft u nog vragen over de regelingen of andere zaken omdat u als maatschappelijke organisatie in problemen dreigt te raken door de coronacrisis, dan kunt u contact opnemen met Herman Berkhout via hcberkhout@gemeentewestland.nl of 06-82123522.