Detailhandel

Met de detailhandelsvisie streven we de volgende doelen na:

  • Behoud van volledig en adequaat winkelaanbod op Westlands niveau.
  • Behoud van spreiding van dagelijks winkelaanbod over de kernen.
  • Behoud en versterken van aantrekkelijke winkelcentra in de kernen.
  • Concentratie van recreatief aanbod om een economisch gezonde recreatieve winkelsector met marktconforme omzetten te stimuleren.
  • Tegengaan afvloeiing koopkracht in de recreatieve sector.
  • Tegengaan overaanbod doelgerichte winkelsector op bedrijventerreinen.

De gemeenteraad stelde de vernieuwde visie op detailhandel in maart 2021 vast. Deze is in te zien via deze pagina.