Detailhandel

De gemeenteraad stelde in maart 2021 de detailhandelsvisie vast.

Detailhandelsvisie 2021-2026
Na de tuinbouw is de detailhandel de grootste ‘werkgever’ in Westland. Een sector met een groot economisch belang. Winkels en winkelcentra zijn het kloppende hart van de Westlandse dorpen: zonder winkels geen levendigheid. Deze visie geeft op juridische en ruimtelijk-planologische hoofdlijnen de keuzes voor de toekomst. Dit is een belangrijke eerste stap naar versterking van de winkelgebieden in Westland.

Hoofdwinkelcircuit
In de visie wordt voor ieder dorp een hoofdwinkelcircuit aangewezen. Dit is het gebied waarbinnen het we het winkelaanbod willen concentreren .

Transformatiegebied
Een transformatiegebied is een deel van het dorp waar nu winkels gevestigd zijn, maar die we op termijn zouden willen verplaatsen naar het hoofdwinkelcircuit.

Ik heb een pand of winkel in een transformatiegebied, wat nu?
Het liefst zien we winkels in een transformatiegebied op termijn verplaatsen naar het hoofdwinkelcircuit. Maar dit advies is niet dwingend. De gemeente nodigt ondernemers uit om deze transformatie te realiseren en zal daarbij ondersteunen met financiële middelen.

Op welke manier helpt de gemeente bij deze transformatie?
Om een transformatie aantrekkelijk te maken voor ondernemers heeft de gemeente een subsidieregeling opgezet. Het Transformatiefonds biedt mogelijkheden tot het vergoeden van diverse verplaatsingskosten die komen kijken bij verhuizing van uw bedrijf en/of omzetting van uw oude pand tot woning.

De gemeente onderzoekt ook nog de mogelijkheid om gunstige leningen beschikbaar te maken voor grotere transformatieprojecten.