Glastuinbouw

In Westland ligt het grootste aaneengesloten glastuinbouwgebied ter wereld. De bedrijfstak is een grote werkgever die zowel hoogopgeleiden als laaggeschoolden volop werk biedt. In totaal zijn er 47.000 mensen werkzaam in de Westlandse glastuinbouw. Naast productie nemen innovatie, handel en logistiek een steeds belangrijkere positie in.

 • Koopoptie agrarische bedrijfswoning

  De koopoptie is een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de gemeente en de eigenaar van de agrarische bedrijfswoning met omliggende gronden. De eigenaar verschaft een ‘recht van koop’ aan gemeente voor die gronden die eigenlijk verkocht hadden moeten zijn ten behoeve van de glastuinbouw.

  Zodra deze gronden benodigd zijn voor de glastuinbouw, dient een kandidaat- koper zich te melden bij de gemeente. De gronden zijn dan direct, zonder verdere belemmeringen, voor een agrarische prijs beschikbaar.

  De gemeente draagt bij de koopoptie constructie geen kosten en risico’s. De koopoptie biedt bovendien de mogelijkheid om strijdige bewoning van een agrarische bedrijfswoning bij bedrijfsbeëindiging te voorkomen en om woningen makkelijker uit te plaatsen naar een geschikte locatie.

 • Project Ruimte voor Glastuinbouw

  Er is vastgelegd welke grond voor Glastuinbouw (een agrarische bestemming) gebruikt mag worden, en welke niet. Dat betekent dat er op agrarische grond bijvoorbeeld geen caravanstalling mag staan, of een rijbak voor paarden. Als dit wel voorkomt dan is dat in strijd met het bestemmingsplan.

  In het Westland zijn ongeveer duizend strijdigheden. Daarom is de gemeente Westland gestart met het project  "Ruimte voor de glastuinbouw". De gemeente streeft ernaar om samen tot een oplossing te komen bij strijdig gebruik. Dit voorkomt dat er handhavend opgetreden moet worden. Wanneer het niet mogelijk is om strijdige situaties te beëindigen zal de gemeente handhaven.

  Meer over dit project, de prioritering en aanpak van strijdigheden en juridische procedures leest u in dit document (pdf, 84,4kb).