Glastuinbouwvisie 2040

Wij zijn trots op Westland. Een unieke combinatie van dorpen omringd door een moderne industrie van verse producten, voedingsstoffen, bloemen en planten. Vernieuwend en een belangrijk voorbeeld voor de rest van de wereld.

Westland is hét kloppend hart van de glastuinbouw. Nergens anders ter wereld worden voedsel en sierteeltproducten zo slim geproduceerd als in Westland. De sector biedt werk, kennis, vernieuwing en inkomen. De glastuinbouw is dan ook van groot belang voor de Nederlandse economie. U, als glastuinbouwer speelt daarin een hele belangrijke rol.

Als tuinder levert u een belangrijke bijdrage aan de identiteit van Westland. U ontwikkelt voortdurend nieuwe producten en gebruikt hierbij de modernste technieken. U zorgt dat de smaak, kleur of vorm van uw product past bij de vraag van de markt. Tegelijk heeft u te maken met snelle veranderingen onder andere op het gebied van regels, energie, arbeid, teeltruimte en afzet. Dat begrijpen wij goed. Hier houden wij met elkaar rekening mee.

Hoe bereiden wij ons samen met u voor op de toekomst? Waar willen wij met elkaar heen? Wat verwachten wij daarbij van u als ondernemer en wat kunt u van ons verwachten? Met welke ontwikkelingen en trends hebben wij te maken? U leest het in de visie op de glastuinbouw van Westland in 2040.

“Westland ligt tussen de zee, haven, stad en groen. Wij moeten de verhouding tussen stad en land opnieuw bepalen. Dit vraagt om een visie op de toekomst van de glastuinbouw in Westland.”

3 ambities

Om het hart van de glastuinbouw in een veranderende wereldeconomie te blijven, moeten wij blijven vernieuwen en onze economie verder versterken. Dit zijn onze 3 belangrijkste ambities daarbij:

In het kort

We richten ons op een circulaire, innovatieve en beleefbare glastuinbouw in Westland. Dat doen we met elkaar. De focus verschuift van kwantiteit naar kwaliteit, maar het produceren van gezonde producten blijft ons bestaansrecht. Met elkaar bewaken wij de balans in de glastuinbouw. Ook blijven wij vernieuwende oplossingen in onze gemeente bieden. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn en blijven op de toekomst.

We kijken vooruit en passen ons aan. Aan een nieuwe werkelijkheid en veranderende ecosystemen. We werken samen met bedrijven, onderwijs, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, werknemers en andere inwoners van Westland.

Zo versterken we met elkaar de glastuinbouw!