Greenport

Westland is onderdeel van Greenport Westland-Oostland, het grootste internationaal opererende glastuinbouwcluster ter wereld. Alle grote en belangrijke spelers op het gebied van voedingstuinbouw en sierteelt zijn hier geconcentreerd.

Westlandse mentaliteit

Afspraken die worden nagekomen. Langdurige samenwerkingen waar je op kunt bouwen. Ondernemers met een pioniersgeest en die ruimte nemen om te groeien. Zo wordt de Westlandse mentaliteit van zakendoen doorgaans getypeerd. Meerdere Westlandse bedrijven hebben zich gevestigd vanwege de logistieke mogelijkheden én die kenmerkende Westlandse mentaliteit.

Topsector

De Nederlandse politiek heeft negen topsectoren benoemd. Dit zijn sectoren waar het bedrijfsleven als onderzoekscentra in uitblinken. Eén van deze negen topsectoren is de sector ‘Tuinbouw & Uitgangsmaterialen’. Westland vormt één van de belangrijkste pijlers van deze topsector. Hier onder leest u over een aantal projecten die in Westland zijn gerealiseerd op gebied van kennis, duurzaamheid en innovatie.

 • Projecten kennis, duurzaamheid en innovatie

  Greenport Horti Campus

  Innovatie, techniek en duurzaamheid zijn belangrijk in de Greenport. Veel Westlandse bedrijven werken al samen en delen kennis. Om kennis en ontwikkeling te stimuleren is de Greenport Horti Campus Westland in ontwikkeling. Deze campus wordt een internationaal kennis- en innovatiecentrum voor de greenport, waar onderwijs en bedrijfsleven samenkomen. Er wordt letterlijk en figuurlijk ruimte gecreëerd voor proces- en productinnovatie, kennisontwikkeling, internationale en onderlinge samenwerking. De campus komt voort uit de bredere samenwerking binnen het netwerk Greenport Westland-Oostland-Barendrecht. Bekijk het bestemmingsplan van Greenport Horti Campus.

  Bio Base Westland

  Naast Greenport Horti Campus ondersteunt gemeente Westland de ontwikkeling van een internationaal kenniscentrum op het gebied van veredeling, inhoudsstoffen, gebruik van restmaterialen, teelt en technieken. Een voorbeeld hiervan is Bio Base Westland.

  Aardwarmteprojecten

  Westland en de glastuinbouwsector loopt voorop als het gaat om de ontwikkeling van duurzame projecten. De kas is een energiebron voor duurzame toepassingen zoals warmte-opslag en hergebruik. Het glastuinbouwcluster verbruikt nu nog veel aardgas en de gemeente Westland en bedrijven willen het fossiele verbruik in de komende jaren vervangen door duurzame energie. Hiervoor wordt sterk ingezet op aardwarmteboringen en het versnellen van energietransitie. De ambitie is dat iedere tuinder in Westland aangesloten is op een aardwarmtebron. Kijk ook op de websites van Trias Westland en Greenwell Westland voor meer informatie.