Greenport

Greenport is de term voor een grote tuinbouwcluster, waarin producten worden geproduceerd en verhandeld. Behalve productie en handel is er sprake van een hele keten van activiteiten met kassenbouw, techniek, transport, onderwijs en onderzoek en bijvoorbeeld veredeling.

Westland grootste glastuinbouwgemeente

Westland is het kloppende hart van de Nederlandse glastuinbouw en grootste glastuinbouwgemeente van Nederland. Westlandse ondernemers leveren topproducten over de hele wereld. Het gaat dan niet alleen om bekende exportproducten: de groenten en bloemen en planten, maar ook om kennis van techniek, logistiek, klimaat en duurzame energie die wereldwijd wordt verspreid. Westland levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie.

Greenport Horti Campus Westland

Vlakbij het terrein van Floraholland (ook wel bekend als TPW Mars) wordt een campus gerealiseerd: De Greenport Horti Campus Westland (GHC). Deze campus wordt een internationaal kennis- en innovatiecentrum voor de greenport, waar onderwijs en bedrijfsleven samenkomen. Er wordt letterlijk en figuurlijk ruimte gecreƫerd voor proces- en productinnovatie, kennisontwikkeling, internationale en onderlinge samenwerking. De campus komt voort uit de bredere samenwerking binnen het netwerk Greenport Westland-Oostland-Barendrecht.

Voor het gehele gebied is een stedenbouwkundige visie ontwikkeld, bestaande uit meerdere deelgebieden, de zogenoemde 'bloembladen', die samen een bloem vormen. Voor het eerste bloemblad worden momenteel de volgende bouwplannen ontwikkeld:

  • een onderwijsgebouw (MBO Westland: onderwijsgroep Lentiz i.s.m. Mondriaan College en Albeda College)
  • onderzoekskas (Demokwekerij Westland)
  • expositiegebouw (Lentiz, Demokwekerij en Stichting GFFX)

Hiervoor wordt momenteel een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Het Ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 18 december tot en met 29 januari 2016 ter inzage. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan in de eerste helft van 2016 vastgesteld. Hierna kan de omgevingsvergunning worden afgegeven en worden gestart met de realisatie van de Greenport Horti Campus Westland.