Compensatieregeling ondersteuning naleving coronatoegangsbewijs Westland 2021

Vanaf 25 september 2021 zijn ondernemers en organisaties wettelijk verplicht bezoekers te controleren op een coronatoegangsbewijs. De controleplicht kan extra kosten met zich meebrengen. Hiervoor is de compensatieregeling vastgesteld.

Waar is de compensatie voor?

Ondernemers en organisatie konden tot en met 31 december 2021 een bijdrage van € 1.500 aanvragen als compensatie voor de kosten die zij maken voor het controleren van het coronatoegangsbewijs. Als zij meerkosten hebben vanwege de controle op het coronatoegangsbewijs kunnen zij tot 14 januari 2022 een aanvraag voor compensatie van die meerkosten doen.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Deze compensatie kan alleen worden aangevraagd door mensen of organisaties die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De volledige Compensatieregeling ondersteuning naleving coronatoegangsbewijs Westland 2021 is hier te vinden. Hierin is onder meer beschreven aan welke eisen en voorwaarden uw aanvraag moet voldoen.

Hoeveel compensatie kunt u krijgen?

Het totaal van de meerkosten boven de oorspronkelijke bijdrage van € 1.500 per organisatie. 

Aanvragen

U kunt de bijdrage meerkosten tot en met 14 januari 2022 aanvragen door het aanvraagformulier Meerkosten Compensatieregeling ondersteuning naleving coronatoegangsbewijs Westland 2021 (pdf 200Kb) in te vullen. U vraagt de compensatie aan voor kosten gemaakt in de periode 25 september 2021 tot en met 31 december 2021.

Vragen?

Heeft u vragen over de compensatieregeling? Neem dan contact op met de gemeente via steunmaatregelencorona@gemeentewestland.nl of bel 14 0174.