Subsidie Cultuurimpuls

Het culturele leven in Westland heeft door de coronacrisis in de afgelopen twee jaar flink onder druk gestaan. Gelukkig is er inmiddels weer veel meer ruimte om activiteiten op te pakken en veel mensen te laten genieten van het culturele leven dat Westland rijk is. De gemeente Westland heeft de subsidieregeling “Cultuurimpuls Corona Westland 2022” vastgesteld. Culturele organisaties en cultuurmakers (zzp’ers) kunnen subsidie aanvragen om plannen werkelijk te gaan uitvoeren. 

Aanvragen op basis van deze subsidieregeling kunnen tot 1 januari 2023 bij de gemeente worden ingediend (uiterlijk vier weken voor aanvang van de activiteit). Gehonoreerde initiatieven mogen tot 1 juli 2023 worden uitgevoerd. De hoogte van de subsidie is, per activiteit, voor culturele organisaties maximaal € 20.000 en voor zzp’ers maximaal € 4.000. Er is in totaal 250.000 euro beschikbaar.

De cultuurmakelaars van Westland Cultuurweb zijn gevraagd om het culturele veld bij te staan om ideeën naar een concrete aanvraag te tillen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld beoordelen een idee wellicht niet direct voor de subsidieregeling Cultuurimpuls geschikt is, maar dat er wel andere financieringsmogelijkheden, zoals diverse fondsen maar ook de regeling Kleine Culturele Initiatieven van Westland Cultuurweb zelf.  Zij kunnen benaderd worden via info@westlandcultuurweb.nl.

De volledige subsidieregeling ‘Cultuurimpuls Corona Westland 2022’ is te vinden op deze pagina. Hier staat ook beschreven aan welke eisen de aanvraag moet voldoen. Aanvragen moeten vóór 1 januari 2023 zijn ingediend via onderstaand aanvraagformulier.