Subsidie gezamenlijke scootmobielvoorziening Westland 2022

De gemeente wil stimuleren dat bestaande woongebouwen geschikt worden gemaakt voor het gebruik van scootmobielen. Voor gemeenschappelijke voorzieningen in woongebouwen met sociale huurwoningen is cofinanciering door de gemeente mogelijk tot maximaal 20.000 euro per woongebouw. 

Voor wie is de subsidieregeling?

  • woningcorporaties die eigenaar zijn van een woongebouw met meer dan drie sociale huurwoningen
  • stichtingen of verenigingen die eigenaar zijn van een woongebouw met meer dan drie sociale woningen

Wanneer komt u in aanmerking voor subsidie?

Als uw woningcorporatie of stichting eigenaar is van een gebouw in Westland met sociale huurwoningen dat drie of meer woningen telt en u wilt een gezamenlijke scootmobielvoorziening maken kan u in aanmerking komen voor deze incidentele subsidie. De scootmobielvoorziening moet bestaan uit een gezamenlijke stalling en/of aanpassingen ten behoeve van de toegankelijkheid van het gebouw met een scootmobiel. Voor de volledige regeling verwijzen wij u naar de publicatie op Subsidieregeling gezamenlijke scootmobielvoorziening Westland 2022.

Verenigingen, stichtingen en bedrijven die woningen verhuren of in eigendom hebben in de middeldure huur of vrije sector, komen niet in aanmerking voor de subsidieregeling.

Aanvraagformulier incidentele subsidie

De subsidie is alleen beschikbaar in 2022. Vraag de incidentele subsidie uiterlijk 30 oktober 2022 aan. Wij werken met een online aanvraagformulier en u kunt gebruik maken van e-herkenning. 

Meesturen bij de aanvraag: 

  • een tekening met de huidige en toekomstige situatie waarop de aanpassing duidelijk zichtbaar is
  • een financiële verantwoording
  • een kopie van de notariële eigendomsakte waaruit blijkt dat de aanvrager de eigenaar is van het woongebouw

Er is een richtlijn voor de omvang van een gezamenlijke scootmobielstalling gebaseerd op het aantal woningen. Deze kunt u gebruiken voor het maken van uw aanpassingsvoorstel.