Subsidieregeling groenblauwe schoolpleinen

Het schoolplein is één van de favoriete speelplekken voor kinderen. Scholen kunnen subsidie aanvragen voor het aanleggen van een groenblauw schoolplein. Een groenblauw schoolplein biedt kinderen meer mogelijkheden om vrij en avontuurlijk buiten te kunnen spelen en bewegen tijdens en na schooltijd in hun eigen buurt.

De gemeente wil door deze subsidieregeling Westlandse scholen de mogelijkheid geven om hun schoolplein in te richten als groenblauwe schoolpleinen. De nadruk ligt op maatregelen die water vasthouden waardoor wateroverlast afneemt.

Door schoolpleinen in te richten met meer groen en water (vasthoudende) elementen komen kinderen meer in aanraking met de natuur. Een groenblauw schoolplein brengt kinderen spelenderwijs in aanraking met natuur en milieu.

De regeling loopt tot en met 31 december 2020. Er is in totaal een bedrag van 60.000 euro beschikbaar.

Aanvragen

Voor het verkrijgen van een subsidie moet u de volgende stappen doorlopen:

Als uw aanvraag wordt toegekend, ontvangt u van ons uiterlijk binnen 6 weken een toekenningsbeschikking.

 • Achteraf: u dient een vaststellingsaanvraag (pdf, 414Kb) in, voorzien van betalingswijzen van alle gemaakte kosten en andere bewijsstukken. Daarmee stelt de gemeente de hoogte van het uit te betalen stimuleringsbijdrage definitief vast en betalen we het (resterende) bedrag uit.
 • Voorwaarden
  • Een aanvraag voor een stimuleringsbijdrage wordt ingediend ten minste vier weken voordat er met de realisatie van het project wordt gestart.
  • Het project wordt uitgevoerd binnen het gebied van de gemeente Westland.
  • U bent in bezit van een offerte of onderbouwing van de kosten.
  • Het project voldoet aan geldende wet- en regelgeving en beleid.
  • Het project behoort niet tot de reguliere projecten of werkzaamheden van de aanvrager.
  • U bent in bezit van een beschikking van de stimuleringsmaatregeling klimaatadaptatie van het Hoogheemraadschap Delfland. De beschikking is als bijlage toegevoegd.
  • Overheidspartijen kunnen geen stimuleringsbijdragen aanvragen. Zij kunnen wel voor een derde partij - zijnde een niet-overheidspartij - als tussenpersoon optreden en voor deze derde partij een stimuleringsbijdrage aanvragen.
 • Voordelen

  Het aanleggen van een groenblauw schoolplein kost geld. De gemeente wil financieel helpen door deze subsidie. De maatregelen kunnen u in de toekomst ook financieel voordeel opleveren, want door groenblauwe maatregelen te nemen voorkomt u in de toekomst schade door droogte of wateroverlast. Uw schoolplein wordt bovendien groener, mooier, prettiger én gezonder!

 • Regelgeving

  Voor de subsidieregeling groenblauwe schoolpleinen geldt de volgende verordening en regels: