Subsidieregeling groenblauwe schoolpleinen

Het schoolplein is één van de favoriete speelplekken voor kinderen. Scholen kunnen subsidie aanvragen voor het aanleggen van een groenblauw schoolplein. Een groenblauw schoolplein biedt kinderen meer mogelijkheden om vrij en avontuurlijk buiten te kunnen spelen en bewegen tijdens en na schooltijd in hun eigen buurt.

De gemeente wil door deze subsidieregeling Westlandse scholen de mogelijkheid geven om hun schoolplein in te richten als groenblauwe schoolpleinen. De nadruk ligt op maatregelen die water vasthouden waardoor wateroverlast afneemt.

Door schoolpleinen in te richten met meer groen en water (vasthoudende) elementen komen kinderen meer in aanraking met de natuur. Een groenblauw schoolplein brengt kinderen spelenderwijs in aanraking met natuur en milieu.

De regeling loopt tot en met 31 december 2020. Er is in totaal een bedrag van 60.000 euro beschikbaar.

Aanvragen

Voor het verkrijgen van een subsidie moet u de volgende stappen doorlopen:

Als uw aanvraag wordt toegekend, ontvangt u van ons uiterlijk binnen 6 weken een toekenningsbeschikking.

  • Achteraf: u dient een vaststellingsaanvraag (pdf, 414Kb) in, voorzien van betalingswijzen van alle gemaakte kosten en andere bewijsstukken. Daarmee stelt de gemeente de hoogte van het uit te betalen stimuleringsbijdrage definitief vast en betalen we het (resterende) bedrag uit.